Solvay treft schikking met New Jersey Department of Environmental Protection over PFAS sanering

Solvay treft schikking met New Jersey Department of Environmental Protection over PFAS sanering  

Brussel, België - 28 juni 2023 (17u40 CEST) - Vandaag hebben Solvay Specialty Polymers USA, LLC, een dochteronderneming van Solvay N.V. ( Solvay ) en het New Jersey Department of Environmental Protection (NJDEP) een akkoord aangekondigd dat een oplossing biedt voor bepaalde PFAS-gerelateerde claims in New Jersey. 

Volgens de voorwaarden van het akkoord zal Solvay $75 miljoen betalen aan het NJDEP voor schade aan natuurlijke rijkdommen en $100 miljoen voor de financiering van PFAS-saneringsprojecten van het NJDEP in gebieden in New Jersey in de buurt van de West Deptford-site van het bedrijf. De schikking omvat toezeggingen voor Solvay om saneringsactiviteiten te voltooien waarmee het bedrijf in 2013 is begonnen, waaronder het testen van water en grond in de buurt van de West Deptford-site. Solvay heeft ermee ingestemd een financieringsbron voor de sanering te creëren ten bedrage van $214 miljoen. Het akkoord, dat de vorm heeft van een gerechtelijk toestemmingsbevel (“Judicial Consent Order”), zal later dit jaar ter beoordeling en goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde Amerikaanse rechtbank, na een periode waarin het publiek commentaar kan geven. Dit akkoord is geen erkenning van aansprakelijkheid. 

Solvay waardeert de coöperatieve aanpak van het NJDEP om tot dit akkoord te komen, waardoor alle partijen zich kunnen blijven concentreren op de bescherming van het milieu”, zegt Ilham Kadri, CEO van Solvay . “In overeenstemming met onze focus om duurzamere oplossingen te innoveren, hebben we onze fabriek in West Deptford, NJ overgezet op het gebruik van technologieën zonder fluorosurfactanten sinds juli 2021.”

Sinds 2013 voert Solvay saneringsinspanningen uit in New Jersey. Dit omvat de installatie van een drinkwaterbehandelingssysteem op een gemeentelijke put, de bouw en exploitatie van een offsite pomp-en-behandelingssysteem voor aangetast grondwater en de verbetering van bestaande onsite behandelingssystemen voor aangetast grondwater.

Als gevolg van deze schikking zal Solvay zijn huidige voorziening1 verhogen met ongeveer $250 miljoen op het einde van het tweede kwartaal van 2023, met $175 miljoen cash out in 2024 en het saldo over een periode van 30 jaar. Deze voorziening vertegenwoordigt de geschatte kosten en weerspiegelt niet de verwachte recuperaties van derden, noch mogelijke verzekeringsopbrengsten, waarvan de combinatie de resulterende verplichting aanzienlijk zou kunnen verminderen. Solvay bevestigt dat de bovenvermelde bedragen inbegrepen waren in de ramingen van de verwachte eenmalige kosten voor waardecreatie en het afbouwen van risico's, die ongewijzigd blijven.

___________________________________________________________________

1 In het 3e kwartaal van 2022 boekte Solvay €93 miljoen aan milieuvoorzieningen die de geschatte kosten weergeven van bepaalde saneringsactiviteiten in West Deptford, NJ in de komende 20 jaar.