Punch wijzigingen groot aandeelhouders

Conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, meldt Punch International NV dat het op 7 december 2011 een transparantiemelding heeft ontvangen vanwege Crédit Agricole (Suisse) SA en SAS Rue La Boétie.

De transparantiemelding betreft een onderschrijding van de laagste drempel (3%). Crédit Agricole (Suisse) SA treedt op in eigen naam, maar voor rekening van haar cliënten. Een cliënt van Crédit Agricole (Suisse) SA, die eerder een kennisgeving heeft gedaan, heeft zijn belang in Punch International NV overgedragen aan een andere kredietinstelling, waardoor Crédit Agricole (Suisse) SA ten aanzien van de emittent niet langer optreedt als ‘nominee’, voor rekening van de cliënt.

SAS Rue La Boétie is meerderheidsaandeelhouder van Crédit Agricole (Suisse) SA. In artikel 8 van de statuten en in het kader van de toepassing van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, zijn de toepasselijke drempels bepaald op drie procent (3%), vijf procent (5%) en veelvouden van vijf procent (5%).