D'Ieteren koopt midden januari 9400 aandelen in

In overeenstemming met het artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, maakt de vennootschap s.a. D’Ieteren n.v. vandaag bekend dat zij tussen 17 en 18 januari 2012, 9.400 eigen aandelen heeft gekocht op Euronext Brussel.

De aandelen werden gekocht voor een gemiddelde prijs van 35,96 EUR per aandeel. Deze terugkoopactie werd verricht ter dekking van aandelenoptieplannen ten voordele van het kaderpersoneel, krachtens de bevoegdheid verleend aan de Raad van bestuur door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 28 mei 2009.