Solvay S.A. : Solvay brengt zijn geïntegreerd jaarverslag en verslag van betalingen aan overheden voor het boekjaar 2017

Brussel, woensdag 4 april 2018 om 8.00 uur --- Solvay brengt vandaag zijn tweede geïntegreerd jaarverslag uit. Dit verslag dat het boekjaar 2017 dekt, verstrekt elementen en rapporteringsprincipes aanbevolen door de International Integrated Reporting Council (IIRC) en is uitgewerkt volgens de richting aangegeven door de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Onze geïntegreerde aanpak wordt geïllustreerd in:

  • De sectie " Solvay Begrijpen" benadrukt de getuigenissen van onze zes belanghebbenden evenals ons duurzaam waardecreatiemodel en ons scorebord, dat onze financiële en niet-financiële prestatieindicatoren weergeeft,
  • het beheersverslag dat het bestuursrapport bevat, het risicobeheersrapport, het bedrijfsoverzicht dat de beoordeling van de alternatieve prestatiemaatstaven (APM) integreert, de extra-jaarrekening, de jaarrekening, tesamen met de verslagen van de commissarissen,
  • de Global Reporting Initiative (GRI) Index die nu volledig geïntegreerd is in het jaarverslag.

Toegang tot ons 2017 geintegreerd jaarverslag verkrijgt U via de website
HTTP://ANNUALREPORTS.SOLVAY.COM/2017/NL/INDEX.HTML

Solvay brengt vandaag tevens zijn verslag van betalingen aan overheden uit voor het boekjaar 2017. Dit verslag is beschikbaar op PUBLICATIES.

 Volg ons op twitter@SolvayGroup

Solvay is bedrijf van geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën, en zet zich in voor het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Solvay innoveert en werkt samen met klanten wereldwijd in veel diverse eindmarkten. Haar produkten zijn te vinden in vliegtuigen, auto's, batterijen, smart devices, medische toepassingen, alsook in de extractie van zowel mineralen als olie en gas, en dragen bij aan efficiëntie en duurzaamheid. Solvays lichtgewicht materialen bevorderen een schonere mobiliteit, de formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen, terwijl performance chemicals de lucht- en waterkwaliteit verbeteren. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, met 24 500 werknemers verspreid over 61 landen. In 2017 bereikte de netto-omzet € 10,1 miljard en de marge 22%, met 90% van de activiteiten waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs ( Bloomberg : SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Verenigde worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1 ADR programma.


Media Relations
  Caroline Jacobs Amandine Grison  
  +32 2 264 1530 +33 1 40 75 81 49

 
 
Investor Relations
Kimberly Stewart Jodi Allen Geoffroy Raskin Bisser Alexandrov
+32 2 264 3694 +1 6098604608 +32 2 264 1540 +32 2 264 3687

Bijlage