Update aandeleninkoop BinckBanck

In het kader van het aandeleninkoopprogramma zoals aangekondigd op 16 december 2011, maakt BinckBank bekend dat gedurende de periode van 6 februari 2012 tot en met februari 2012 73.073 aandelen BinckBank zijn ingekocht tegen een gemiddelde prijs van € 8,6029.

De uiteindelijke prijs wordt op maandbasis berekend en gepubliceerd en kan daarom afwijken van de gemiddelde prijs op weekbasis.