Telenet start met aandeleninkoop

Vandaag maakt Telenet Group Holding NV bekend dat het op 20 februari 2012 start met een aandelen-inkoopprogramma (het "Aandelen Inkoopprogramma 2012"). Onder dit programma mag de Raad van Bestuur van tijd tot tijd eigen aandelen inkopen, met een maximum van 3.000.000 aandelen, voor een maximaal bedrag van 50.000.000 EUR, binnen een periode van zes (6) maanden.

Deze inkopen van eigen aandelen zullen plaatsvinden onder de voorwaarden goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap van 28 mei 2009.

De tijdstippen van inkoop van aandelen onder dit programma zullen afhankelijk zijn van een aantal factoren, zoals onder meer de marktvoorwaarden.