Update aandeleninkoop BinckBanck eind febr. 2012

In het kader van het aandeleninkoopprogramma zoals aangekondigd op 16 december 2011, maakt BinckBank bekend dat gedurende de periode van 20 februari 2012 tot en met 24 februari 2012 20.500 aandelen BinckBank zijn ingekocht tegen een gemiddelde prijs van € 8,4684. De uiteindelijke prijs wordt op maandbasis berekend en gepubliceerd en kan daarom afwijken van de gemiddelde prijs op weekbasis.