Devgen start verkoop van twee nieuwe hybriderijstzaden in India

Devgen nv ( Euronext Brussels:DEVG)maakt vandaag de succesvolle afronding bekend van veldproeven door Indiase landbouwersmet twee nieuwe premium hybride rijstvariëteiten. De verkoop van deze nieuweproducten start in het plantseizoen dat aanvangt in mei 2012.

Bij deze proeven werden de nieuwe hybride variëteiten van Devgenverbouwd op honderden locaties verspreid over belangrijke rijstgebieden in deOostelijke Indiase staten. Meer dan 125.000 landbouwers bezochten deze sitesals onderdeel van de marketingcampagne die aan de marktintroductie voorafging.

De landbouwers die de tests uitvoerden en de telers die de velden bezochtenwaren uiterst positief, zowel over de opbrengst en graankwaliteit als over hetplanttype. Daarmee is het marktpotentieel voor deze verbeterde hybriderijstvariëteiten dan ook duidelijk aangetoond.