Patrick Morley treedt af als bestuurslid van TMG |

De Raad van Commissarissen bericht dat de heer Patrick Morley MSc per 1 mei 2012 aftreedt als lid van de Raad van Bestuur van Telegraaf . Daarna blijft hij als adviseur aan Telegraaf verbonden tot 1 december van dit jaar.

De Raad van Commissarissen is Patrick Morley erkentelijk voor de bijdragen die hij sinds 2007 aan Telegraaf heeft geleverd.

De COO-taken van Patrick Morley zullen vanaf 1 mei 2012 voorlopig worden overgenomen door de CEO en de CFO.