Fluxys wil nieuwe obligatielening uitgeven

Fluxys geeft nieuwe obligaties uit in euro met een jaarlijkse coupon van 4,250% bruto gedurende 6 jaar (bruto actuarieel rendement van 3,894%) Fluxys geeft op de Belgische markt nieuwe obligaties met een nominale waarde van 1000 euro uit om zijn investeringsprogramma te financieren en zijn balansstructuur te optimaliseren. De onderneming verwacht om 100 tot 350 miljoen euro op te halen.

Met de uitgifte wil Fluxys zijn financiële structuur doen evolueren naar een verhouding die meer in lijn ligt met het regulatoir kader in België (verhouding 1/3 eigen vermogen en 2/3 vreemd vermogen).