Bekaert: Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aangezien de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op woensdag 28 maart 2018 het wettelijk quorum niet bereikt heeft, worden de aandeelhouders, de houders van warrants, de houders van obligaties en de houders van converteerbare obligaties verzocht een tweede Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen, die gehouden wordt op woensdag 9 mei 2018 om 9.00 uur in Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P7), 8500 Kortrijk, en die geldig zal beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Gelieve in bijlage het persbericht te vinden omtrent deze oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering.

Bijlage