Bekaert: Oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De aandeelhouders, de houders van warrants, de houders van obligaties en de houders van converteerbare obligaties worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen die gehouden wordt op woensdag 9 mei 2018 om 10.30 uur in Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P7), 8500 Kortrijk.

Gelieve in bijlage het persbericht te vinden omtrent deze oproeping tot de Gewone Algemene Vergadering.

Bijlage