Gewone algemene vergadering van Fluxys Belgium op 8 mei 2018

Op 8 mei 2018 houdt Fluxys Belgium zijn gewone algemene vergadering voor aandeelhouders. Download hieronder de bijeenroeping daarvoor, waarin de agenda van de vergadering is opgenomen.

De andere documenten voor de algemene vergadering en het jaarlijks financieel verslag 2017 zijn gepubliceerd op de Fluxys Belgium-website: http://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/Financial%20info/GeneralMeeting/GeneralMeeting

Bijlage