Amsterdam Molecular Therapeutics rondt uitkering bij voorbaat van uniQure certificaten aan AMT aandeelhouders af

Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding NV in liquidatie ( Euronext : AMT), bericht vandaag dat de uitkering bij voorbaat van uniQure certificaten aan de AMT aandeelhouders vandaag is afgerond. Er wordt verwacht dat er verder geen (definitieve) uitkeringen aan aandeelhouders AMT zullen worden gedaan.

Meer informatie over de uitkering bij voorbaat en het verdere verloop van de vereffening van het vermogen van de ontbonden vennootschap AMT en de beëindiging van de beursnotering en de bijbehorende timing is te vinden in het (Engelstalige) overzicht van de belangrijkste elementen van de transactie en de tijdschema daarvan dat beschikbaar is via de website van AMT alsook in de persberichten van AMT van 6 en 17 april 2012.

Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn "vooruitziende verklaringen", met inbegrip van de verklaringen die refereren aan de plannen van het bestuur en de verwachtingen voor toekomstige operaties, vooruitzichten en financiële voorwaarden. Woorden als "strategie", "verwacht", "plant", "anticipeert", gelooft", "zal", "blijft", "schat", "bedoelt", "projecten", "doelstellingen", "doelen" en andere woorden met soortgelijke betekenis zijn bedoeld om deze vooruitziende verklaringen aan te duiden. Zulke verklaringen zijn uitsluitend gebaseerd op de huidige verwachtingen van het bestuur van AMT.

Er moet geen overmatig vertrouwen gehecht worden aan deze verklaringen, omdat deze van nature onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's en beïnvloed kunnen worden door factoren die buiten de macht van AMT liggen. Werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van huidige verwachtingen als gevolg van een aantal factoren en onzekerheden die de aangelegenheden van AMT beïnvloeden. AMT neemt uitdrukkelijk afstand van enige intentie of verplichting om om het even welke vooruitziende verklaring hierin bij te werken, behalve zoals wettelijk vereist.