Exact nomineert nieuwe leden Raad van Commissarissen

Exact Holding N.V. kondigt de intentie aande heer Willem Cramer en de heer Evert Kooistra te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen. De voorgestelde benoemingen worden ter goedkeuring voorgelegd tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op 19 september 2012.

In lijn met de aankondiging van 21 juni 2012, worden aandeelhouders tijdens de BAVA ook gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de benoeming van de heer Peter van Haasteren als lid van de Raad van Commissarissen.