Investeerder Het Torentje neemt groter belang in Leasinvest

Overeenkomstig artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt maakt Retail Estates NV bekend dat zij op 23 augustus 2012 een kennisgeving heeft ontvangen vanwege Stichting Administratiekantoor “ Het Torentje”.

Het betrof “ een verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten” waarbij werd aangegeven dat Leasinvest Real Estate Comm.VA, gecontroleerd door STAK “Het Torentje”, haar belang in Retail Estates NV op 9 augustus 2012 de drempel van 10% heeft overschreden.