Meer omzet Miko in Q3

De omzet van de Miko -groep steeg met 6,8 % in het derde kwartaal van 2012 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit had deels te maken met de stijging van de grondstoffenprijzen van vorig jaar, die inmiddels voor een stuk kon worden doorgerekend. Deels speelde ook volumetoename een rol.

CEO Frans Van Tilborg becommentarieert als volgt: “Voor wat betreft de verwachtingen voor het hele jaar 2012 blijven we optimistisch. Dit jaar zullen de éénmalige herstructureringskosten die voortvloeiden uit de sluiting van de kunststofvestiging Grispa in september 2011 zich niet herhalen."