Vivenda gereed voor volgende fase door aantrekking financiering

Vivenda Media Groep is een nieuwe financiering overeengekomen, waardoor de regelmatige gecommuniceerde druk op de liquiditeitsbehoefte per vandaag is opgelost zo meldt het persbericht.

Voor de nieuwe financiering wordt een verplicht converteerbare obligatielening uitgegeven tot maximaal €1 miljoen met een rente van 7%. De conversiekoers bij conversie in aandelen bedraagt €0,20. De obligatie loopt ultimo 2015 af.

Het bestuur van de vennootschap kan zich hierdoor volledig richten op de invulling van de strategie, waarmee de structurele continuïteit van de onderneming zal worden gewaarborgd. Op de BAVA van 22 februari zal de onderneming haar visie op de toekomst presenteren.