Benoemingen raad van bestuur Dexia

De raad van bestuur van Dexia NV, die op 11 maart 2013 bijeengekomen is onder het voorzitterschap van de heer Robert de Metz, heeft akte genomen van de beslissing van de heren Oliver Bourges en Hervé de Villeroché om hun mandaat als bestuurder te beëindigen.

De raad van bestuur heeft besloten om de heer Thierry Francq en mevrouw Delphine d’Amarzit te coöpteren als leden van de raad van bestuur ter vervanging van de heren Olivier Bourges en Hervé de Villeroché vanaf 11 maart 2013. Hun definitieve benoeming zal voorgesteld worden aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Dexia dankt de heren Olivier Bourges en Hervé de Villeroché voor hun bijdrage aan de werkzaamheden van de raad van bestuur.