KBC Groep: Ierland nieuwe kernmarkt van de KBC-groep. KBC Bank Ireland: een digital first klantgerichte bank

Persbericht
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 9 februari 2017 (7.00 uur CET)

Ierland: nieuwe kernmarkt van de KBC-groep

KBC Bank Ireland : een digital first klantgerichte bank

Op zijn vergadering gisteren heeft de Raad van Bestuur van KBC Groep een beslissing genomen over zijn strategie voor de Ierse markt.

 • KBC Groep bevestigt zijn engagement ten aanzien van de Ierse markt, waar het nu al bijna 40 jaar aanwezig is. Ierland wordt een van de kernmarkten van de groep, naast België, Tsjechië, Bulgarije, Slowakije en Hongarije. Als gevolg daarvan zal KBC Bank Ireland streven naar een marktaandeel van minstens 10% in de segmenten Retail en Micro kmo, en het bankverzekeren ontwikkelen op een vergelijkbare manier als de andere kernmarkten van de KBC-groep.
   
 • KBC Groep kiest er voor een strategie gebaseerd op volwaardige, duurzame groei met een digital first klantgerichte aanpak.
   
 • KBC Bank Ireland zal zijn inspanningen en investeringen in expertise en middelen opvoeren om zich voluit te ontwikkelen tot een digital first klantgerichte bank. Tegelijk zal het zijn legacy -portefeuille voorzichtig en efficiënt blijven beheren om er het maximum uit te kunnen recupereren. Op het vlak van distributie en dienstverlening zal de bank 'alle dagen bereikbaar, de klok rond' mogelijk maken.
   
 • Daarnaast blijft de bank retail- en micro kmo-klanten aantrekken. Het aanbod van bankproducten zal zowel de dagelijkse bankdiensten omvatten als kredieten en spaar- en beleggingsproducten. Omdat ze beseft dat de consumententrends voortdurend wijzigen, zal de bank in de toekomst ook focussen op de nieuwe klant, die helemaal thuis is in de digitale wereld..
   
 • Verzekeringsproducten (Leven en Schade) zullen nog altijd aangeboden worden via partnerships en samenwerkingsverbanden. KBC Bank Ireland zal zijn bestaande relaties met de leveranciers van verzekeringsproducten verder ontwikkelen.
   
 • Om de digitalisering en innovatie te versnellen, zal KBC Bank Ireland zijn samenwerking met entiteiten van de KBC-groep versterken en bewezen innovaties en kennis uit andere KBC-kernmarkten overnemen. KBC Bank Ireland heeft ook een uniek businessmodel met zijn geïntegreerde distributiemodel (waarin online en mobiel worden ondersteund door een contactcenter en fysieke verkooppunten) , waarvan andere kernlanden van de KBC-groep kunnen leren.
   
 • Via zijn geïntegreerde distributiemodel zal KBC Bank Ireland de nodige ondersteuning krijgen om te vernieuwen. Zo zal het bijvoorbeeld zijn producten kunnen verdelen via niet-eigen kanalen, ten voordele van zijn eigen groei en die van de hele KBC-groep. Het nieuwe IT-platform, met een open architectuur, zal KBC Bank Ireland bovendien in staat stellen fintechopportuniteiten te benutten en diensten aan te bieden van en aan andere marktspelers. Zo verruimt het zijn waardepropositie naar zijn eigen klanten en speelt het een voortrekkersrol voor de KBC-groep.
   
 • Om die ambitieuze plannen uit te voeren, is KBC Bank Ireland van plan bijkomende expertise aan te trekken in diverse domeinen, zoals businessintegratie, smart data, digitale ontwikkeling en testing.

                         
Johan Thijs, CEO van KBC Groep licht toe: " Tijdens de recente economische en financiële crisis die het land trof, hebben onze collega's in Ierland het heel moeilijk gehad. We bewonderen de veerkracht en vastberadenheid die ze in die omstandigheden hebben getoond en hoe ze erin geslaagd zijn al in 2015, vroeger dan wij hadden verwacht, weer winst te maken. Door die bemoedigende ommekeer en de sterke resultaten voor het boekjaar 2016 (nettowinst na belastingen van 184 miljoen euro) en na een grondige analyse, zijn we van oordeel dat Ierland  een gezonde en aantrekkelijke markt is, die veel opportuniteiten biedt en waarin we graag een actievere rol willen spelen. Ierland zorgt voor diversificatie van onze activiteiten in West- en Centraal-Europa. Het wordt daarom een kernmarkt, waarin KBC verder zal investeren. KBC Bank Ireland wordt de klantgerichte bank van de toekomst, waar digitalisering een uitstekende klantervaring zal ondersteunen. Daarnaast wordt KBC Bank Ireland een koploper in de digitale transformatie van de KBC-groep, waar digitale oplossingen getest zullen worden om vervolgens in de rest van de groep te worden uitgerold. We zijn ervan overtuigd dat we in Ierland hiervoor kunnen rekenen op mensen met de juiste vaardigheden, energie en doorzettingsvermogen en we staan klaar om hen daarbij te helpen. Op middellange en lange termijn zal die klantgerichte aanpak in combinatie met de differentiatie door innovatie, partnerships en samenwerking resulteren in een duurzaam, toekomstbestendig businessmodel en financiële resultaten voor KBC Bank Ireland. En dat zal de klanten, het personeel en alle andere stakeholders ten goede komen."

Luc Gijsens, CEO Divisie Internationale Markten van KBC en voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Bank Ireland voegt daaraan toe: " KBC is al sinds 1978 aanwezig op de Ierse markt, toen we Irish Intercontinental Bank overnamen (dat in 2008 KBC Bank Ireland werd). We hebben gouden tijden en recessies meegemaakt, maar we zijn altijd in Ierland blijven geloven en hebben onze Ierse collega's altijd gesteund . Ik zou graag ook CEO Wim Verbraeken, zijn managementteam en medewerkers willen bedanken. Zij hebben de organisatie de voorbije jaren geleid tijdens de omvorming naar een relevante retailbank in het Ierse bankenlandschap. Ik ben ervan overtuigd dat zowel de klanten als het personeel van KBC Bank Ireland en ook alle andere stakeholders veel voordeel zullen halen uit onze beslissing om onze KBC-activiteiten hier te versterken. KBC wil een belangrijkere rol spelen in de ondersteuning van de lokale Ierse economie en maatschappij en de Ierse retail- en micro kmo-klanten helpen hun dromen waar te maken."

Wim Verbraeken, CEO van KBC Bank Ireland is blij met de beslissing: " In naam van het management en alle medewerkers van KBC Bank Ireland ben ik oprecht verheugd over deze beslissing. Iedereen heeft bijzonder hard gewerkt om een spectaculaire ommekeer tot stand te brengen in moeilijke en uitdagende omstandigheden. We zijn erin geslaagd onze klantenbasis en deposito's met respectievelijk 75% en 109% te laten groeien op vier jaar tijd. We beseffen dat de toekomst ons nog heel wat kansen, maar ook uitdagingen zal brengen. Maar we kijken ernaar uit en hebben de vaardigheden, energie en vastbeslotenheid om van deze bank de eerste digital first klantgerichte Ierse bank te maken die haar klanten kant-en-klare, toegankelijke en proactieve oplossingen aanbiedt. We zullen er nog vastberadener naar streven om te voldoen aan de behoefte van onze klanten aan innovatieve, concurrerende bankproducten en om ons marktaandeel in al onze activiteiten te vergroten. We zijn KBC Groep, dat al lang onze aandeelhouder is, bijzonder dankbaar dat het ons deze geweldige kans en zijn steun geeft om ook innovatieve digitale oplossingen te gaan testen, die daarna in de hele KBC-groep kunnen worden gebruikt. Daar zijn we enorm trots op en het geeft ons een sterk gevoel van verantwoordelijkheid. We zijn helemaal klaar om die rol op te nemen."


Ierland: stevige macro-economische fundamentals en groeivooruitzichten

De Ierse economie deed het heel goed de laatste jaren. Voor 2016 zal ze voor de derde jaar op rij het snelst groeiende bbp in de Europese Unie kunnen voorleggen. En wat belangrijk is: die bbp-groei in 2016, die op ongeveer 4% wordt geschat, was voornamelijk te danken aan een versterking van de binnenlandse economische activiteit. Dat vertaalde zich in de snelste stijging van de tewerkstelling in negen jaar en een verdere, scherpe daling van de werkloosheidsgraad tot 7,2% in december. Dat is een opmerkelijke verbetering tegenover de werkloosheidspiek van 15,2% begin 2012 en ook duidelijk onder het meest recente Europese gemiddelde van 8,3%. Die verbetering van de arbeidsmarktomstandigheden zorgde er ook voor dat er in 2016 opnieuw een netto-immigratie was.

Die omstandigheden ondersteunden op hun beurt een stijging van de particuliere consumptie en een inhaalvraag naar huisvesting. Bijgevolg herstelde ook de kredietverlening aan gezinnen zich fors, terwijl de gezinsdeposito's min of meer stabiel bleven. De gezondere binnenlandse economie resulteerde ook in een verdere daling van de Ierse overheidsleningen. De cijfers van eind 2016 zullen naar verwachting aantonen dat het Ierse begrotingstekort en de overheidsschulden zijn gedaald onder het gemiddelde van de eurozone.

Een onzekerder klimaat, in het bijzonder met betrekking tot de beleidswijzigingen in de VS en het VK, zou de komende jaren kunnen wegen op de snelheid waarmee het Ierse bbp groeit. Toch zouden de aanzienlijke verbetering in het kostenconcurrentievermogen van de voorbije jaren, een stijging van de binnenlandse consumptie die nog wordt versterkt door een gunstige demografische ontwikkeling, een ondersteunend begrotingsbeleid en een gunstig klimaat voor kredieten dat voldoende moeten compenseren en de activiteit en tewerkstelling in de Ierse economie moeten ondersteunen. Daarom wordt er algemeen van uitgegaan dat de economische groei in Ierland boven het Europese gemiddelde zal blijven.

In Europa heeft Ierland de jongste bevolking, die helemaal thuis is in de digitale wereld. 40% van de bevolking is jonger dan 29 jaar. Uit de Consumer Barometer Survey 2015/16 van Google blijkt dat de Ieren de grootste gebruikers zijn van internet en mobiele telefonie in Europa/het Westen. Het land heeft het hoogste percentage van de bevolking dat in de IT-sector werkt met een diploma hoger onderwijs (Eurostat). De onderwijsuitgaven in Ierland liggen dicht bij de top in Europa (Eurostat) en ook de onderwijsresultaten leunen dicht aan bij die top (OESO/PISA-rapport 2016).

KBC Bank Ireland: een digitale challenger die een platform biedt voor uitbreiding ( www.kbc.ie )

Het bankenlandschap in Ierland is fors gekrompen sinds de financiële crisis. De sector zelf heeft die crisis ondertussen achter zich gelaten en begint opnieuw te investeren. Er zijn ook aanwijzingen dat er een mooi groeipotentieel is.

KBC Bank Ireland is vandaag de enige overblijvende bank in privéhanden (100% van KBC). Het is de voornaamste digitale challenger met een heel gerichte fysieke distributieactiviteit via zijn verkooppunten.

KBC Bank Ireland biedt al bijna 40 jaar bankdiensten aan in Ierland en heeft de overgang gemaakt van een verstrekker van hypothecaire en bedrijfskredieten naar een retailbank sinds 2013.

KBC Bank Ireland is geen traditionele bank met een uitgebreid distributienetwerk uit het verleden. De verkooppunten van de bank hebben latere openingstijden en zijn ook op zaterdag geopend. Meer dan 1 000 werknemers in Dublin, Cork, Limerick, Galway, Kilkenny, Waterford, Wicklow en Kildare zetten zich in om een bank te creëren waar de klant op de eerste plaats komt. De Bank of You -aanpak is ook merkbaar in de producten en diensten en in de omgang van de bank met haar klanten, aandeelhouders, werknemers en de Ierse gemeenschap.

2016 werd gekenmerkt door een sterke groei, dankzij een klantgerichte aanpak die helpt om de strategie van KBC Bank Ireland waar te maken om de retailbank van de toekomst te worden in Ierland. Het challenger -merk van KBC groeide in 2016 en werd ook extern erkend voor zijn toenemende bijdrage aan de financiële dienstverlening in Ierland. KBC Bank Ireland stond op 1 in de reputatierangschikking voor retailbankieren (Reptrak) en behaalde het prestigieuze Business in the Community-label voor zijn bijdrage aan de maatschappij en het naleven van duurzaamheidsprincipes. 

Tijdens de Investor Day in juni 2014 deelde KBC Groep zowel intern als extern mee dat het een beslissing zou nemen over de toekomst van KBC in Ierland op basis van de jaarresultaten van 2016. KBC Groep en KBC Bank Ireland hebben systematisch de strategische opties voor KBC Bank Ireland bekeken, om zo te kunnen antwoorden op de vraag hoe het verder moest in Ierland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep
Tel. +32 2 429 50 51, e-mail: wim.allegaert@kbc.be

Viviane Huybrecht, directeur Corporate Communicatie en woordvoerster KBC Groep,
Tel +32 2 429 85 45  - E-mail: pressofficekbc@kbc.be

Aidan Power, Director of Marketing and Corporate Affairs, KBC Bank Ireland
Tel +353 1 664 60 00  - E-mail: pressofficekbc@kbc.be

* Dit perscommuniqué bevat informatie die is onderworpen aan de transparantievoorschriften voor beursgenoteerde vennootschappen.
 

KBC Groep NV
Havenlaan 2 - 1080 Brussel
Viviane Huybrecht
Directeur Corporate
Communicatie /
woordvoerster
Tel. 02 429 85 45
 

 

Persdienst
Tel. 02 429 65 01 Stef Leunens
Tel. 02 429 29 15 Ilse De Muyer
Fax 02 429 81 60
E-mail: pressofficekbc@kbc.be
 

 

KBC-persberichten zijn beschikbaar op www.kbc.com of kunnen verkregen worden door een mail te sturen naar pressofficekbc@kbc.be

 

Volg ons op www.twitter.com/kbc_group

 

Persbericht KBC Groep dd 09-02-2017This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: KBC Groep via GlobeNewswire

HUG#2077123