Grondsanering tegen vaste prijs

's-Hertogenbosch - Heijmans Infra komt met een nieuwe benadering voor de aanpak van bodemverontreiniging, genaamd Solid Ground. Daarbij wordt een sanering tegen een vooraf vastgestelde prijs uitgevoerd, ongeacht onverwachte meerkosten. Het concept is geschikt voor herontwikkeling van gronden in binnensteden en bij de aan- en verkoop van terreinen. Met name project- en vastgoedontwikkelaars kunnen hiervan profiteren. Bij de Solid Ground-aanpak maakt Heijmans vooraf de risico's duidelijk en krijgt de klant een garantie op het eindresultaat: een schoon perceel waar veilig ontwikkeld kan worden, ook in de toekomst. Op de eerste plaats wordt een quick scan van de locatie van vermeende verontreiniging gemaakt. In geval van twijfel wordt er nog een aanvullend bodemonderzoek gehouden om de risico's nog nauwkeuriger in kaart te brengen. Dit kan nodig zijn om zekerheid te geven over de beste schoonmaakmethode. Daarnaast biedt Heijmans de garantie dat het project correct wordt uitgevoerd. Door het Solid Ground-principe kunnen bodemonderzoek en -sanering sneller en kostenefficiënter worden uitgevoerd. Heijmans neemt na onderzoek en akkoord hierbij de risico's, zoals oplopende kosten of onverwachte op te ruimen verontreiniging, uit handen van de opdrachtgever. Door in een vroeg stadium van een saneringsproces samen te werken en mee te denken met projectontwikkelaars, kan Heijmans zowel procedure en als uitvoering sneller en goedkoper laten verlopen. Heijmans heeft een jarenlange ervaring met risicodragend saneren in de vastgoedwereld. In Nederland wordt jaarlijks ongeveer ¤ 500 miljoen uitgegeven aan verschillende bodemsaneringen. Daarbij wordt er, verspreid over naar schatting 1.200 locaties, ongeveer één miljoen kuub grond afgegraven, schoongemaakt en vervangen. Over het hele land zijn er 14.000 grote en kleinere percelen die in aanmerking komen voor sanering. Dit zijn bijvoorbeeld oude fabrieksterreinen en stortplaatsen. Een grootschalige sanering kan een groot struikelblok zijn bij de uitvoering van bouwplannen, omdat het een project kan vertragen of fors duurder maken. Solid Ground past in de strategie en doelstelling van Heijmans om een full-service vastgoed-, bouw- en infraonderneming te zijn. Daarbij wordt gestreefd naar betrokkenheid in alle belangrijke stadia van een bouwproject. Bij Solid Ground zit Heijmans vanaf het begin als partner aan tafel om de bodemproblematiek en -sanering soepel mee te laten lopen in een totale ontwikkeling. Het projectteam bestaat uit een projectmanager, een bodemtechnoloog, een ontwerper, een vergunningenexpert en een expert op het gebied van reststromen. Heijmans Infra Techniek (HIT) is een onderdeel van de divisie Infra en gericht op de gebiedsontwikkeling en ondergrondse infrastructuur voor woon-, werk- en recreatiegebieden. HIT kent vijf productgroepen: Energie- en warmtetransport, Riool-, water- en boortechnieken, Bodem, Funderingstechnieken en Secundaire grondstoffen. Solid Ground is een dienst van van de productgroep Bodem, die actief is op het gebied van sloop, bodemsanering, explosievenopruiming en archeologie. Voor meer informatie Pers Frank Janssen Directeur Concerncommunicatie +31 73 543 51 69 fjanssen@heijmans.nl Analisten Fons van Lith Directeur Investor relations +31 6 51314952 flith@heijmans.nl