Ackermans & van Haaren: halfjaarresultaten 2007

Stijging met 37,6% van de geconsolideerde winst tot ¤ 122,6 miljoen, dankzij sterke operationele resultaten van de deelnemingen. Samenstelling van het 30.06.2007 30.06.2006 geconsolideerde nettoresultaat (deel van de (¤ miljoen) (¤ miljoen) groep) IFRS IFRS CONTRACTING D.E.M.E. 20,5 12,1 Algemene Aannemingen 2,2 2,1 Van Laere N.M.P. 3,5 1,0 Subtotaal 26,2 15,2 VASTGOED & AANVERWANTE DIENSTEN Extensa 0,2 17,3 Leasinvest Real Estate 5,1 4,3 Cobelguard 0,2 0,1 Subtotaal 5,5 21,7 FINANCIËLE DIENSTEN Finaxis (Bank 22,1 21,5 Delen-Bank J.Van Breda & C°) BDM - ASCO 0,8 _0,9 Subtotaal 22,9 22,4 PRIVATE EQUITY Sofinim 7,4 0,9 Bijdragen deelnemingen 19,8 5,2 Sofinim Meerwaarden Private 0,0 2,8 Equity Bijdragen deelnemingen 1,8 5,2 GIB Subtotaal 29,0 14,1 Resultaat van de deelnemingen 83,6 +14,0% 73,4 AvH en subholdings 13,2 2,2 Andere deelnemingen (GIB/Sipef) 25,6 -0,1 Overige 'niet-recurrente' 0,2 13,6 resultaten GECONSOLIDEERD NETTORESULTAAT 122,6 +37,6% 89,1 Kerncijfers per aandeel 30.06.2007 30.06.2006 Aantal aandelen 33.496.904 33.496.904 Nettoresultaat per aandeel (*) - basic 3,69 2,67 - 3,68 2,67 diluted (*) op basis van 33.225.104 aandelen gecorrigeerd voor eigen aandelen in portefeuille Balansgegevens AvH (geconsolideerd) 30.06.2007 31.12.2006 (¤ miljoen) (¤ miljoen) IFRS IFRS (*) Eigen Vermogen (deel groep) 1.480,0 1.423,7 Nettothesaurie 423,0 552,0 (*) inclusief ¤ 211 miljoen voortkomend uit verkoop van belang in Quick, dat werd ontvangen in januari 2007 Algemene commentaren bij de geconsolideerde rekeningen per 30.06.2007 De belangrijkste wijzigingen in de consolidatiekring per 30.06.2007 betreffen: - nieuw verworven deelneming van Sofinim in Spano (72,92%); - eerste consolidatie van Sipef (18,80%), co-controle ingevolge aandeelhouders-overeenkomst tussen AvH en familie Bracht; - verhoging van het aandeel van Sofinim in Egemin (van 24,64%, naar 28,91%), UBF (van 41,15%, naar 47,17%) en Alural (van 26,25% naar 60,00%). De in de loop van 2007 verworven participaties in Groupe Financière Duval, Manuchar, Distriplus en Capital & Finance zullen pas vanaf het tweede semester 2007 bijdragen tot de resultaten van de groep. Commentaren bij de voornaamste groepsvennootschappen BAGGER-, MILIEU- en AANNEMINGSDIENSTEN Gebaseerd op een quasi volledige bezetting van de vloot, realiseerde DEME per 30.06.2007 een stijging van de omzet met bijna 10% tot ¤ 547,1 miljoen (t.o.v. ¤ 503,4 miljoen per 30.06.2006). Het orderboek bedroeg per 30.06.2007 ¤ 1.811 miljoen (t.o.v. 1.601 miljoen per 31.12.2006) mede dankzij een ruim gespreide portefeuille aan nieuwe projecten in India (Godavari), Qatar, Verenigde Arabische Emiraten (Ruwais, Ras Al Khaimah), Zuid-Afrika (Durban), Frankrijk (Fos), Liberia, Guinée, Ghana, Italië, Spanje, Rusland, Australië etc. De nettowinst kende een belangrijke stijging (+70%) van ¤ 24,1 miljoen per 30.06.2006 tot ¤ 40,9 miljoen per 30.06.2007. De onderliggende operationele cashflow (EBITDA) steeg van ¤ 82,0 miljoen per 30.06.2006 tot ¤ 119,3 miljoen per 30.06.2007. Deze gunstige resultaatsontwikkeling is volledig toe te schrijven aan de goede operationele gang van zaken en werd quasi niet beïnvloed door uitzonderlijke resultaten. In het 1ste semester 2007 werd de nieuwe sleephopperzuiger Reynaert (5.600 m³) in de vaart genomen en werd de Brabo (11.650 m³) te water gelaten. Met de oplevering van de Breydel (9.000 m³) in het voorjaar 2008 zal DEME, sinds de start van het vlootvernieuwingsprogramma in 2005 aldus 1 grote zeewaardige cutter (d'Artagnan, 28.000 kw) en 4 sleephopperzuigers (capaciteitsuitbreiding met 32.000 m³ in totaal tot 165.000 m³, dwz + 25%) in de vaart genomen hebben. Gebaseerd op een blijvend sterk orderboek verwacht DEME de trend over het 1ste semester 2007 voor het volledige jaar 2007 te kunnen bevestigen. ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE realiseert over het 1ste semester 2007 een mooi resultaat van ¤ 2,2 miljoen (¤ 2,1 miljoen per 30.06.2006), o.m. door de oplevering van het parkingproject in Knokke. Van Laere kon haar orderboek op peil houden dankzij nieuwe contracten in Beveren, Luxemburg, Diegem, Kortrijk en Antwerpen. N.M.P. kende een goed halfjaarresultaat, o.m. dankzij de meerwaarde (¤ 2,4 miljoen) op de verkoop van de 50% deelneming in P.A.L.L. VASTGOED & AANVERWANTE DIENSTEN De bijdrage van de vastgoedontwikkelingsactiviteiten van EXTENSA bleef per 30.06.2007 beperkt tot ¤ 0,2 miljoen (¤ 17,3 miljoen per 30.06.2006, in belangrijke mate beïnvloed door een uitzonderlijke meerwaarde en de fair value waardering van het Tour & Taxis-gebouw). Extensa verwacht een sterk 2de halfjaar 2007 mede dankzij de opbrengsten uit de verkoop van gronden in België en de verkoop van het eerste project in Roemenië. Intussen werkt Extensa voort aan de ontwikkeling van de sites in Brussel (T&T), waarvoor een eerste princiepprotocol met de lokale overheden werd ondertekend, en in Luxemburg (Cloche d'Or). In Istanbul, Turkije werd in samenwerking met lokale partners (deel Extensa 50%) intussen een terrein van 5.000 m² aangekocht met het oog op een residentiële / retail ontwikkeling. In Trnava, Slowakije werd een participatie genomen van 50% in een lokale ontwikkelingsmaatschappij die beschikt over 40 ha grond met vergunningen voor logistieke / retail activiteiten. De vastgoedbevak LRE kende een goed halfjaar mede dankzij de positieve waardeschommelingen binnen de vastgoedportefeuille en een meerwaarde (¤ 2,2 miljoen) op de verkoop van 2 kantoorgebouwen ('Extensa Square') in Brussel. De stijging van het resultaat per 30.06.2007 tot ¤ 17,8 miljoen t.o.v. ¤ 11,8 miljoen per 30.06.2006 is mede toe te schrijven aan de resultaatsbijdrage van de overgenomen Extensa-portefeuille en de overname van Leasinvest Immolux die nog niet voor een volledige periode opgenomen waren per 30.06.2006. De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg per 30.06.2007 ¤ 445,9 miljoen en is samengesteld uit 50 gebouwen in exploitatie met een totale oppervlakte van 266.247 m², waarvan 38 gebouwen in België en 12 in Luxemburg. Het huurrendement bedroeg 7,22% en de bezettingsgraad bereikte een zeer solide percentage van 97,01%. COBELGUARD (AvH 40%) kende per 30.06.2007 een stijging van haar omzet met 24% tot bijna ¤ 18 miljoen voor een nettoresultaat van ¤ 0,8 miljoen. Cobelguard realiseerde een aantal commerciële successen en werkt voort aan de uitbreiding van haar dienstenaanbod. In maart 2007 heeft AvH een 20% participatie (met een optie tot 30%) genomen in de Franse GROUPE FINANCIERE DUVAL, actief in de ontwikkeling van de diensten rond vastgoed en residenties (toerisme en derde leeftijd). Groupe Duval realiseerde in 2006 een omzet van ¤ 213,6 miljoen en een operationeel resultaat (EBIT) van ¤ 10,2 miljoen. Deze investering vertegenwoordigt een bedrag van ¤ 20 miljoen. FINANCIËLE DIENSTEN BANK DELEN realiseerde in een eerder positief beursklimaat in het 1ste semester van 2007 een stijging met 17% van haar nettoresultaat tot ¤ 18,4 miljoen (¤ 15,7 miljoen per 30.06.2006). De toevertrouwde activa bedroegen per 30.06.2007 ¤ 12.540 miljoen (t.o.v. ¤ 10.568 miljoen per 31.12.2006) of ¤ 9.491 miljoen zonder rekening te houden met de eigen beleggingsfondsen door Bank Delen geplaatst bij het eigen cliënteel (¤ 8.416 miljoen per 31.12.2006). De erkenning die Bank Delen verkregen heeft door haar verkiezing door Euromoney als 'Belgium's Best Private Bank 2007' heeft zeker bijgedragen tot een sterke stijging van nieuwe activa die over het 1ste halfjaar meer bedroeg dan over de voorbije, volledige boekjaren. Deze cijfers houden nog geen rekening met de overname van de onafhankelijke vermogensbeheerder 'Capital & Finance' (Capfi), die per 30.06.2007 ¤ 2.729 miljoen aan toevertrouwde activa beheerde. Door deze samenwerking met Capfi versterkt Bank Delen in belangrijke mate haar aanwezigheid op de Brusselse en Waalse markt. Capfi zal voor 100% mee geconsolideerd worden vanaf 1 augustus 2007. Ondanks de versterking van haar commerciële organisatie bleef de cost/income ratio op een nog steeds zeer competitieve 45,8%. Het eigen vermogen van Bank Delen bedroeg per 30.06.2007 ¤ 167 miljoen (¤ 149 miljoen per 31.12.2006). In het kader van de overname van Capfi werd het eigen vermogen intussen versterkt met ¤ 60 miljoen. Afhankelijk van de evolutie op de financiële markten verwacht Bank Delen voor het volledige boekjaar 2007 de stijging van haar resultaten te kunnen bevestigen. BANK J.Van BREDA & C° heeft in het 1ste semester van 2007 een sterke commerciële prestatie neergezet. Het volume aan buitenbalansbeleggingen steeg met ¤ 271 miljoen tot ¤ 2.688 miljoen (¤ 2.417 miljoen per 31.12.2006). Het volume aan bedrijfskredieten steeg tot ¤ 1.553 miljoen (¤ 1.505 miljoen per 31.12.2006). De nettowinst daalt echter van ¤ 13,6 miljoen per 30.06.2006 tot ¤ 11,3 miljoen per 30.06.2007. Deze daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een stijging van de kosten ten gevolge van de investeringen in de versterking van de commerciële organisatie en een stijging van de voorzieningen voor kredietverliezen (¤ 1,5 miljoen t.o.v. 0,4 miljoen per 30.06.2006). De cost/income ratio is tijdelijk gestegen tot 57,8%. De totale bedrijfsinkomsten bleven ongeveer stabiel, waarbij een daling van de rente-inkomsten als gevolg van het ongunstig renteklimaat (hetgeen zich in de eerste jaarhelft 2006 nog niet in dezelfde mate had voorgedaan) grotendeels kon gecompenseerd worden door een stijging van de fee-inkomsten. Het eigen vermogen van Bank J.Van Breda bedraagt ¤ 218 miljoen per 30.06.2007. Niettegenstaande de onderliggende sterke commerciële resultaten zullen de investeringen die daamee gepaard gaan en het ongunstig renteklimaat in de huidige volatiele financiële markten Bank J.Van Breda waarschijnlijk niet toelaten over het volledige boekjaar 2007 het nettoresultaat van 2006 te evenaren. PRIVATE EQUITY De bijdrage van de Private Equity sector steeg fors tot ¤ 29 miljoen (t.o.v. 14,1 miljoen per 30.06.2006). Het resultaat van Sofinim zelf werd positief beïnvloed t.b.v. ¤ 7,6 miljoen door een meerwaarde op de verkoop van 617.676 aandelen Telenet (n.a.v. de uitoefening van een call optie door referentie-aandeelhouder Liberty). Bij de Private Equity deelnemingen valt vooral de verbetering van de resultaten op bij Atenor, Cindu en Hertel. Het verdwijnen van de bijdrage van Quick werd meer dan gecompenseerd door de eerste bijdragen van Spano, Turbo's Hoet, Oleon Biodiesel en Trasys. In de eerste jaarhelft 2007 werden nog geen desinvesteringen gerealiseerd waarop meerwaarden konden worden geboekt. De aangekondigde verkoop van het belang in Corn. Van Loocke aan Umicore zal slechts in het 3de kwartaal 2007 voltrokken worden. Binnen de Private Equity werden in de eerste jaarhelft 2007 wel voor ¤ 90,5 miljoen aan investeringen gerealiseerd, waarvan ¤ 18,9 miljoen opvolginvesteringen en ¤ 71,6 miljoen nieuwe investeringen: - in januari 2007 heeft Sofinim een participatie verworven van 72,9% in de SPANO-Groep. Spano is met een omzet (2006) van ¤ 236 miljoen en een operationele cashflow (EBITDA 2006) van ¤ 28 miljoen een leidende speler op de Belgische markt van producten op basis van hout (spaanplaten, gemelamineerde platen, MDF en laminaatparket); - in juni 2007 heeft Sofinim een participatie van 6,12% verworven in IRIS, ter gelegenheid van een kapitaalverhoging van ¤ 10 miljoen, waarop voor ¤ 5 miljoen door Sofinim werd ingetekend. Iris is een belangrijke Europese speler in optical character recognition (OCR), intelligent document recognition (IDR) en document management. Iris realiseerde in 2006 een omzet van ¤ 82 miljoen en een EBITDA van ¤ 6,7 miljoen; - in juni 2007 heeft Sofinim een participatie van 20% (met een optie tot 30%) verworven in MANUCHAR. Manuchar is als trader-logisitieke speler actief in chemicaliën, hout en staal via een netwerk gespreid over 25 landen in Latijns-Amerika, Afrika, Midden-Oosten en Azië. Manuchar realiseerde in 2006 een omzet van ¤ 469 miljoen en een EBITDA van ¤ 24 miljoen. Dit investeringsbedrag houdt nog geen rekening met de investering van 50% in DISTRIPLUS, die de gespecialiseerde distributieketens Club (26 winkels), Planet Parfum (68 winkels) en Di (90 eigen winkels + 42 franchise) omvat. Deze ketens realiseerden in 2006 een gezamenlijke omzet van ¤ 229 miljoen. Sofinim betaalde in juli 2007 in totaal ¤ 66 miljoen voor haar 50% deelneming. Het gecorrigeerd netto-actief van de Private Equity portefeuille, inclusief latente meerwaarden op de beursgenoteerde aandelen binnen Sofinim en op Flo, bedraagt per 30.06.2007 ¤ 483 miljoen (t.o.v. 632 miljoen per 31.12.2006 toen nog inclusief Quick voor ¤ 211 miljoen). AvH & subholdings De bijdrage van AvH & subholdings steeg sterk tot ¤ 38,8 miljoen (t.o.v. ¤ 2,1 miljoen per 30.06.2006). Enerzijds werden ¤ 9,5 miljoen meerwaarden gerealiseerd op de verkoop van 100.000 aandelen KBC en aandelen Agridec. Anderzijds werd er ¤ 19 miljoen teruggenomen op de provisie GIB aangezien bepaalde garantieperiodes inmiddels verstreken zijn. Bovendien wordt in deze rubriek ook de eerste consolidatiebijdrage van Sipef (¤ 3,1 miljoen) opgenomen. Sipef wordt, ingevolge de situatie van co-controle ontstaan n.a.v. de aandeelhoudersovereenkomst tussen de familie Bracht en AvH, voortaan op basis van vermogensmutatie mee opgenomen. Geconsolideerde balans AvH Per 30.06.2007 bedroeg de nettothesauriepositie van AvH ¤ 423 miljoen t.o.v. ¤ 340,7 miljoen per 31.12.2006. De cash opbrengst van de verkoop van het belang in Quick (¤ 211 miljoen) werd in januari 2007 ontvangen. Deze positie houdt bovendien rekening enerzijds met de beleggingsportefeuille (o.m. Fortis, KBC) van AvH die per 30.06.2007 ¤ 227,2 miljoen (inclusief latente meerwaarden van ¤ 150,8 miljoen) waard was (31.12.2006: ¤ 233,7 miljoen), liquiditeiten en eigen aandelen t.b.v. ¤ 257,4 miljoen, en anderzijds met de externe financiële schulden, hoofdzakelijk onder de vorm van commercial paper, ten belope van ¤ 61,6 miljoen. Bovendien werd er in de eerste jaarhelft 2007 voor ¤ 115,4 miljoen geïnvesteerd. Het geconsolideerd eigen vermogen (deel groep, IFRS) bedraagt per 30.06.2007 ¤ 1.480 miljoen (t.o.v. ¤ 1.423,7 miljoen per 31.12.2006.). Vooruitzichten 2007 Behoudens onvoorziene omstandigheden en gebaseerd op de goede operationele gang van zaken van de belangrijkste deelnemingen in het eerste semester 2007, handhaaft de Raad van Bestuur zijn verwachting voor een verdere versterking van het courante resultaat van de groep. Kalender 2007 22 november 2007 kwartaalupdate Q3 2007 7 maart 2008 jaarresultaten 2007 26 mei 2008 gewone algemene vergadering en kwartaalupdate Q1 2008 Verslag van de Commissaris Wij hebben de boekhoudkundige gegevens opgenomen in het halfjaarlijks communiqué van Ackermans & van Haaren vergeleken met de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten per 30 juni 2007, die afsluiten met een balanstotaal van ¤ 4.696.188 (000) en met een nettowinst (aandeel van de groep) over het semester van ¤ 122.594 (000). Wij bevestigen dat deze boekhoudkundige gegevens geen kennelijke tegenstrijdigheden bevatten met de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten. Bij deze tussentijdse, verkorte, geconsolideerde financiële staten hebben wij een verslag van beperkt nazicht afgeleverd waarin wij verklaren dat, op basis van ons beperkt nazicht, niets erop wijst dat deze tussentijdse, verkorte, geconsolideerde financiële staten niet in alle materiële opzichten zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse Financiële Verslaggeving, zoals goedgekeurd voor toepassing in de Europese Unie. Antwerpen, 4 september 2007 Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA Commissaris vertegenwoordigd door Jan De Landsheer Patrick Rottiers Vennoot Vennoot Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde groep actief in 4 kernsectoren : bagger-, milieu- en aannemingsdiensten (DEME, één van de grootste baggerbedrijven ter wereld - Algemene Aannemingen Van Laere, een toonaangevende aannemer in België), vastgoed en aanverwante diensten (Leasinvest Real Estate, een genoteerde vastgoedbevak met ongeveer ¤ 450 miljoen vastgoedactiva in portefeuille - Extensa, een belangrijke gronden- en vastgoedontwikkelaar met zwaartepunt in België en Luxemburg), private banking (Bank Delen, één van de grootste onafhankelijke privé-vermogensbeheerders in België - Bank J.Van Breda & C°, niche-bank voor de ondernemer en de vrije beroepen in België), en private equity (Sofinim, één van de grootste risicokapitaalverschaffers in België, en GIB). De groep concentreert zich op een beperkt aantal strategische participaties met een belangrijk groeipotentieel. De marktkapitalisatie van AvH bedraagt ongeveer ¤ 2,4 miljard. Sinds 2 maart 2007, is AvH opgenomen in de BEL20-index van Euronext Brussel. Alle persberichten van AvH en haar belangrijkste groepsvennootschappen evenals de 'Investor Presentation' kunnen ook geraadpleegd worden op de AvH website : www.avh.be. Voor bijkomende informatie kunt u telefonisch terecht bij: Luc Bertrand CEO - Voorzitter van het Executief Comité tel: +32.3.231.87.70 e-mail : dirsec@avh.be Jan Suykens Lid van het Executief Comité tel: +32.3.897.92.36 e-mail : dirsec@avh.be De geconsolideerde resultatenrekening per 30/06/07 vindt U in het pdf-document in bijlage.