Trading update eerste 3 maanden van het boekjaar 2007-2008 (01/07/2007-30/09/2007)*

Kerncijfers Op het einde van het eerste kwartaal van het boekjaar 2007-2008 bedroeg het eigen vermogen, aandeel groep (gebaseerd op de reële waarde van de vastgoedbeleggingen) 271,8 miljoen EUR, wat overeenstemt met een intrinsieke waarde per aandeel[1] (inclusief dividend) van 67,75 EUR tegenover 65,31 EUR op 30/06/2007, hetzij een toename van 4%. Op 22/10/2007 keerde Leasinvest Real Estate een bruto dividend uit van 3,80 EUR per aandeel. Bijgevolg bedroeg de intrinsieke waarde van het aandeel ex-coupon op 30/09/2007 63,95 EUR. De reële waarde[2] van de vastgoedportefeuille in exploitatie[3], zoals geschat door de vastgoedexperten Cushman & Wakefield, is geëvolueerd van 445,9 miljoen EUR op 30/06/2007 tot 439,8 miljoen EUR op 30/09/2007. Inclusief de projectontwikkelingen bedroeg de totale waarde van het vastgoed 454,7 miljoen EUR tegenover 459,3 miljoen EUR op 30/06/2007. Deze daling is het resultaat van enerzijds de verkoop van het gebouw 'Aubépines' in het Groothertogdom Luxemburg en anderzijds de positieve waardeschommelingen van de vastgoedportefeuille in exploitatie. De schuldgraad is gedaald van 40,93% op 30/06/2007 naar 37,94% op 30/09/2007. Ingevolge de renovatie van het gebouw 'Bian' enerzijds en de verkopen van 3 gebouwen in het 2e semester van het vorige boekjaar en van het gebouw 'Aubépines' begin van dit boekjaar anderzijds, kwamen de huuropbrengsten in de eerste 3 maanden uit op 7,84 miljoen EUR, ten opzichte van 8,39 miljoen EUR over het eerste kwartaal van vorig boekjaar. De verkoop van het gebouw 'Aubépines' heeft geresulteerd in een meerwaarde van 3,6 miljoen EUR. De bezettingsgraad[4] bereikte op 30/09/2007 een historisch recordniveau van 97,85% tegenover 97,01% op 30/06/2007. De huurrendementen bleven ongewijzigd ten opzichte van 30/06/2007 en bedroegen 7,22% op basis van de reële waarde en 7,04% op basis van de investeringswaarde. De buitengewone algemene vergadering van 15 oktober 2007 heeft de geruisloze fusie van 3 vennootschappen (Warehouse Finance NV, Logistics Finance I NV en De Leewe NV) met Leasinvest Real Estate Comm. VA goedgekeurd. Deze fusie heeft geen impact op het geconsolideerd resultaat, noch op het geconsolideerd eigen vermogen van Leasinvest Real Estate. Leasinvest Real Estate Comm. VA Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert voornamelijk in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, logistieke- en retailgebouwen in België en in het Groot-Hertogdom Luxemburg. De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussel in het NextPrime segment. Leasinvest Real Estate heeft een marktkapitalisatie van 258,8 miljoen EUR (waarde 20 november 2007). Voor meer informatie, neem contact op met: Leasinvest Real Estate Jean-Louis Appelmans Investor Relations T: +32 3 238 98 77 E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be W www.leasinvest.be (*) Het boekjaar loopt van 1 juli en eindigt op 30 juni; de in dit persbericht vermelde cijfers zijn niet-geauditeerd en zijn cijfers conform IFRS. [1] Het aantal aandelen op 30/09/2007 bedraagt 4.012.832, en is niet gewijzigd t.o.v. 30/06/2007. [2] Reële waarde ('fair value'): de investeringswaarde zoals bepaald door een onafhankelijke vastgoeddeskundige en waarvan de mutatiekosten zijn afgetrokken. De reële waarde is de boekwaarde onder IFRS. [3] Exclusief de projectontwikkelingen. [4] De bezettingsgraad wordt berekend op basis van de geschatte huurwaarde. Alle gebouwen uit de Leasinvest Real Estate portefeuille worden in aanmerking genomen, met uitzondering van de projectontwikkelingen.