Ahold rondt verkoop van Tops af

Amsterdam - Ahold heeft vandaag bekendgemaakt dat zij de verkoop van Tops Markets, LLC aan Morgan Stanley Private Equity heeft afgerond. Dit volgt op de overeenkomst die werd bekendgemaakt op 11 oktober 2007, waarin een koopprijs is genoemd van USD 310 miljoen. De uiteindelijke koopprijs is afhankelijk van gebruikelijke prijsaanpassingen. Afronding van de transactie was afhankelijk van de vervulling van gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuring door de mededingingsautoriteiten en een financieringsvoorbehoud. Geactiveerde leaseverplichtingen blijven voor Tops, hoewel Ahold voor het merendeel van deze leaseverplichtingen voorwaardelijk aansprakelijk blijft. De desinvestering van Tops maakt deel uit van de strategie die voortvloeit uit de retail review die Ahold in november 2006 heeft bekendgemaakt. Tops exploiteert supermarkten in het westen en het midden van de staat New York (waaronder het gebied rond Rochester) en in het noordwesten van Pennsylvania onder de namen Tops Markets en Martin's Super Food Stores. Tops heeft circa 10.000 full- en parttime medewerkers in dienst. Ahold mediarelaties: 020 - 509 5343