Nyrstar: Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

Gereglementeerde informatie

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

30 Mei 2017 om 19u00 CET

Samenvatting van de kennisgeving

Nyrstar NV (de "Vennootschap") kondigt vandaag aan dat zij op 30 mei 2017 een transparantiekennisgeving heeft ontvangen van BlackRock, Inc.

Overeenkomstig de voormelde transparantiekennisgeving:

 • houden ondernemingen gecontroleerd door BlackRock, Inc. 714.624 stemrechten in de Vennootschap, hetgeen 0,76% vertegenwoordigt van de uitstaande stemrechten in de Vennootschap; en
   
 • kunnen ondernemingen gecontroleerd door BlackRock, Inc. 3.647.793 stemrechten in de Vennootschap verwerven na uitoefening van gelijkgestelde financiële instrumenten, hetgeen 3,90% vertegenwoordigt van de uitstaande stemrechten in de Vennootschap.

Bijgevolg werd een totaal van 4.362.417 stemrechten, hetgeen 4,66% van de uitstaande stemrechten in de Vennootschap vertegenwoordigt, ter kennis gegeven door BlackRock, Inc. overeenkomstig de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

Inhoud van de transparantiekennisgeving

De op 30 mei 2017 gedateerde transparantiekennisgeving bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving

  Verwerving of Overdracht van met stemrechtengelijkgestelde financiële instrumenten
   
 • Kennisgeving door

  Een moederonderneming of een controlerende persoon
   
 • Kennisgevingsplichtige personen

  BlackRock, Inc als moederonderneming en relevante door haar gecontroleerde ondernemingen.

  Voor verdere informatie wordt verwezen naar de volledige tekst van de transparantiekennisgeving, beschikbaar op de website van Nyrstar via http://www.nyrstar.com/investors/en/shareholderinformation/Pages/shareholderstructure.aspx
   
 • Datum waarop de drempel werd overschreden

  25 mei 2017
   
 • Overschreden drempel

  3%
   
 • Noemer

  93.563.960
   
 • Details van de kennisgeving

  Voor verdere informatie wordt verwezen naar de volledige tekst van de transparantiekennisgeving, beschikbaar op de website van Nyrstar via http://www.nyrstar.com/investors/en/shareholderinformation/Pages/shareholderstructure.aspx
   
 • Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden

  De keten van gecontroleerde ondernemingen werd uitgebreid uiteengezet in de volledige tekst van de transparantiekennisgeving, beschikbaar op de website van Nyrstar via http://www.nyrstar.com/investors/en/shareholderinformation/Pages/shareholderstructure.aspx
   
 • Bijkomende informatie

  De transparantiekennisgeving bevatte de volgende bijkomende informatie:

  " The disclosure obligation arose due to financial instruments holding for BlackRock Investment Management (UK) Limited going below 3%"

Varia

Dit persbericht kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd via http://www.nyrstar.com/investors/du/news/Pages/news.aspx .

Contactpersoon voor vragen over het transparantiepersbericht, de transparantiekennisgeving en de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap: Company Secretary, company.secretary@nyrstar.com .

- EINDE -

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com .

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony SimmsGroup Manager Investor RelationsT: +41 44 745 8157M: +41 79 722 2152 E: anthony.simms@nyrstar.com
Franziska MorroniGroup Manager Corporate CommunicationsT: +41 44 745 8295M: +41 79 719 2342 E: franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Volledige versie in PDFThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Nyrstar via GlobeNewswire

HUG#2108614