Texaf: Versnelde Ontwikkeling van Mécelco

Mécelco, de dochtermaatschappij van Texaf die in Lubumbashi actief is in de metaalconstructies, bezat sinds verscheidene jaren een handelsvordering die afkomstig was van het onderhoud en de herstellingen van treinwagons van Gécamines. Rekening houdend met de aanzienlijke betalingsvertraging was deze schuldvordering in de rekeningen van de Texaf groep volledig afgeschreven. Mécelco heeft zopas deze schuldvordering afgestaan voor een nettobedrag van 4,6 miljoen $, waarvan de betaling over het lopende boekjaar zal worden gespreid. Tot dusver werd een eerste schijf van 2,5 miljoen $ metterdaad geïnd. In termen van resultaatsaandeel van de Texaf groep bedraagt de nettoweerslag van deze eerste schijf 1,1 miljoen EUR. De betaling van het voorziene totale bedrag zou in 2008 tegen de huidige dollarkoers naar rata van 1,9 miljoen EUR moeten bijdragen tot het geconsolideerde nettoresultaat van Texaf (aandeel van de groep). Dit resultaat zal echter maar worden geboekt naargelang de daadwerkelijke inning. Het geraamde resultaat van Texaf dat op 28 februari 2008 werd bekendgemaakt hield geen rekening met deze weerslag. Dit bedrag moet Mécelco in staat stellen haar ontwikkelingsprogramma te versnellen. Vooruitlopend op het economische herstel dat in Katanga aan de gang is, had de Texaf groep sinds een jaar immers de financiële en personeelsmiddelen opgevoerd die ter beschikking van haar dochtermaatschappij worden gesteld. De evolutie van de verkopen van de jongste maanden sterkt ons in dit beleid. TEXAF werd opgericht in 1925 en is momenteel de enige investeringsmaatschappij die actief is in industrie, financiën en vastgoed waarvan alle dochtermaatschappijen en activiteiten in de Democratische Republiek Congo gelegen zijn en die genoteerd is op Euronext. Deze beursnotering van de Congolese activiteiten en de verplichtingen betreffende goed beheer en transparantie die ermee gepaard gaan, vormen een belangrijke troef voor de groep bij de promotie van de formele sector in de DRC. Contact: Philippe Croonenberghs, CEO: +32 495 24 32 64