Tussentijdse verklaring van de residentiële vastgoedbevak Aedifica met betrekking tot de resultaten van het derde kwartaal van het boekjaar 2007/2008 en betreffende volgende onderwerpen:

* Huurinkomsten tijdens het derde kwartaal : +53% in vergelijking met het derde kwartaal van het vorig boekjaar * Huurinkomsten tijdens de afgelopen drie kwartalen : +60% in vergelijking met het vorig boekjaar * Vastgoedportefeuille gestegen met 23 % in vergelijking met 30 juni 2007 Wij staan te uwer beschikking voor aanvullende informatie. Directe link naar het website www.aedifica.be