Telenet en Videohouse kiezen voor partnership in de exploitatie van facilitaire diensten voor PRIME en video on demand.

Mechelen, 28 mei 2008 - Vandaag maakte Telenet aan de ondernemingsraad haar intentie bekend om alle facilitaire diensten m.b.t. de productie van PRIME en video on demand te willen uitbesteden aan een strategische partner. PRIME als zender wordt niet verkocht en blijft een strategische asset voor Telenet. Content productie en content operations behoren niet tot de core business van Telenet en worden om die reden volgens het bedrijf beter ondergebracht bij een partner die gespecialiseerd is in het produceren van televisieprogramma's en de daarbij behorende facilitaire diensten. De zeer recent opgestarte gesprekken met Videohouse als strategische partner zullen in dat kader worden geïntensifieerd.