KBC Investor Day 2008

Gereglementeerde informatie* - 6 juni 2008 (6 a.m. CEST) De activiteiten van KBC in Centraal- en Oost-Europa en Rusland blijven een sterke motor voor de winstgroei Bijna verdubbeling van de nettowinstbijdrage van Centraal- en Oost-Europa en Rusland verwacht tegen 2010 Op zijn Investor Day vandaag in Moskou geeft de KBC-groep een update van zijn strategie en ondernemingsplannen voor Centraal- en Oost-Europa en Rusland (CEER). André Bergen, CEO van de KBC-groep, vat de aankondigingen van vandaag als volgt samen: "KBC verwacht een substantiële groei en toename van het rendement in CEER. KBC plant de opening van bijkomende kantoren in de belangrijkste landen in de regio (Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije) - een toename met 45% tegen 2009 -, de introductie van nieuwe productlijnen, de invoering van grensoverschrijdende gemeenschappelijke operaties en bijkomende overnames om zijn huidige marktaandelen te vergroten. Naar verwachting zal de winst in CEER binnen drie jaar verdubbelen. Wij verwachten dat de Russische operaties tegen 2010 bijna 100 miljoen euro aan die winstgroei zullen bijdragen. De Divisie Centraal- en Oost-Europa en Rusland tekende de afgelopen 6 jaar gemiddeld een winstgroei van 32% per jaar op. In 2007 vertegenwoordigde de winstgroei van de regio ongeveer de helft van de winstgroei van de hele groep." André Bergen vervolgt: "We verwachten dat CEER in de komende jaren de groeimotor van de groep zal blijven: het economische plaatje van onze thuismarkten blijft sterk, terwijl recente initiatieven om onze posities verder te verstevigen zullen beginnen renderen. We zijn ook goed op weg om ook na 2009 een stevige winstgroei in de regio veilig te stellen. We zijn immers actief geworden in verder naar het Oosten gelegen landen met een hoge groei en er worden bijkomende investeringen gedaan om de technologie te upgraden en de activiteitenmix uit te breiden. Zoals we al vroeger dit jaar hebben aangekondigd, zal KBC 600 miljoen euro investeren om de technologie te verbeteren en zo de groepswijde bedrijfsprocessen en de IT-toepassingen te harmoniseren. In een eerste fase (2009-2011) zal dat de resultaten beïnvloeden, maar wij verwachten dat de investering op lange termijn een positieve impact van meer dan 200 miljoen euro per jaar zal hebben. De afgelopen tien jaar heeft KBC 7,4 miljard euro geïnvesteerd in overnames. Aanvankelijk genoot KBC het grote voordeel als eerste aan overnames begonnen te zijn, maar ook meer recent werd de prijszettingsdiscipline in stand gehouden. In de komende jaren zal KBC zich concentreren op het verder uitbouwen van zijn huidige markten, met inbegrip van geselecteerde 'plug-in'-overnames in de huidige markten. We zijn ervan overtuigd dat we in staat zijn een substantiële groei en winst te creëren, die onze aandeelhouders, onze cliënten en ons personeel ten goede zullen komen." Verdubbeling van de nettowinstbijdrage van de Divisie CEER tegen 2010 In zijn update van het ondernemingsplan voegt Jan Vanhevel, CEO van de Divisie CEER, eraan toe: "Volumetoename zal de belangrijkste motor achter de winstgroei zijn, terwijl de marges en de kredietrisico's goed onder controle worden gehouden en de niet-rentewinsten geleidelijk toenemen. Als we goed te werk gaan, zal de nettowinst van de Divisie tegen 2010 bijna verdubbelen, van 0,6 miljard euro tot 1,1 miljard euro. We verwachten dat Rusland tegen 2010 bijna 100 miljoen euro nettowinst zal opbrengen. Hoewel er nog werk aan de winkel is, onder andere de voltooiing van de uitbreiding van het verkoopnetwerk, is het uitvoeringsrisico beheersbaar." Om een solide en duurzame winstgroei vanaf 2009 te garanderen, heeft KBC de ambitie een volwaardige bankverzekeringsactiviteit in Bulgarije en Servië uit te bouwen. In Roemenië zal KBC zich concentreren op de niches waarin het momenteel actief is (consumentenkrediet, leasing, effectenbedrijf) en in Rusland zal KBC zich in een eerste fase concentreren op hypothecaire en KMO-kredieten, terwijl vermogensbeheer en verzekeringen later eventueel toegevoegd kunnen worden. Centraal- en Oost-Europa : vruchtbaar gebied voor effectenmakelaardij en bedrijfsfinanciering met aandelentransacties In 2007 was KBC Securities de grootste effectenmakelaar in Tsjechië, Hongarije en Roemenië. In Polen staat het op de zevende plaats en in Servië op de derde. Intussen neemt het marktaandeel in alle landen toe. Een zestigtal specialisten in bedrijfsfinanciering - georganiseerd in een netwerk van sterke lokale teams dat heel Centraal- en Oost-Europa omvat - hebben in 2005-2007 transacties voor een bedrag van meer dan 20 miljard euro uitgevoerd. Guy Van Eechaute, CEO van KBC Securities, vat de recente ontwikkelingen en de vooruitzichten samen: "KBC heeft zich opgewerkt tot een vooraanstaande speler in bedrijfsfinanciering en effectenhandelsdiensten voor small en mid caps en locale blue chips in de markten van Centraal- en Oost-Europa. De combinatie van lokale particuliere beleggers, internationale institutionele beleggers die beleggen in groeilanden en lokale beursintroducties en fusie- en overnametransacties leiden tot een duurzame groei met een aanvaardbare volatiliteit. Er wordt verwacht dat de winstgroei voor de komende 3 tot 5 jaar, onder normale marktomstandigheden, een CAGR (Compounded Annual Growth Rate/samengestelde jaarlijkse groei) van 30% zal halen." KBC Private Banking: na integratie in West-Europa expansie in Centraal- en Oost-Europa tegen 2009 KBC is actief in private banking met twee complementaire modellen: een netwerk onder de merknaam KBC en een netwerk van private banken in boetiekstijl met verschillende merken (European Private Banking-concept). Het beheerde vermogen bereikte einde 2007 54 miljard euro. De onderliggende nettowinstbijdrage bedroeg 194 miljoen euro. Jacques Peters, Senior General Manager van European Private Banking: "De recente doorlichting van de Divisie European Private Banking (EPB), waarbij niet-kernactiviteiten werden afgestoten en synergieën gerealiseerd, heeft de basis gelegd voor een tweecijferige groei in on-shore private banking met twee cijfers in de komende jaren. Bovendien is KBC nu klaar om oostwaarts te trekken en zijn strategische ambities aan te scherpen door het bedrijfsmodel van EPB in de Centraal- en Oost-Europese markten te implementeren. Eens op kruissnelheid wordt verwacht dat Centraal- en Oost-Europa minstens 10% zal toevoegen aan de winstbijdrage van de Divisie European Private Banking." Ambitieuze plannen van Absolut Bank in Rusland De snel groeiende Russische economie, de politieke stabiliteit en de toenemende koopkracht maken van Rusland een vruchtbare omgeving voor het opkomende particuliere bankbedrijf. Absolut Bank, die snel groeit in alle richtingen, heeft de laatste vijf jaar haar omvang jaarlijks verdubbeld. Nikolaj Sidorov, CEO van de Russische Absolut Bank, verklaart: "Met haar gerichte strategie en ambitieuze programma voor de expansie van haar kantorennetwerk laat Absolut Bank vele concurrenten achter zich. Het is onze ambitie met de steun van onze aandeelhouder KBC qua balanstotaal een van de 15 grootste Russische banken te worden. Tegelijkertijd worden de risico's nauwlettend in het oog gehouden. De normen voor risicobeheer worden in nauwe samenwerking met onze collega's van de KBC-groep adequaat toegepast. Als het ondernemingsplan correct wordt uitgevoerd zal Absolut Bank tegen het begin van het volgende decennium bijna 100 miljoen euro bijdragen tot de winst van de KBC-groep." * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is