Zoals aangegeven op 14 oktober 2008, zal Fortis haar derde kwartaal resultaten niet publiceren ( aanvankelijk voorzien voor publicatie op 3 november aanstaande). Fortis zal op 19 november een tussentijds verslag publiceren. Als gevolg van de systemische financiële crisis heeft Fortis een volledige metamorfose ondergaan. De bank- en verzekeringsactiviteiten zijn overgenomen door de Nederlandse en Belgische staat, waarna de niet-Nederlandse activiteiten uiteindelijk door BNP Paribas worden overgenomen. Fortis holding zal voortaan bestaan uit de internationale verzekeringsactiviteiten, een 66%-deelneming in een gestructureerde kredietportefeuille-entiteit en de financiële activa en verplichtingen van de verschillende financiële vehikels. Fortis Insurance International is aanwezig in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Hongkong, Luxemburg (Niet-Leven), Duitsland, Turkije, Rusland, Oekraïne en heeft joint ventures in Luxemburg (Leven), Portugal, China, Maleisië, India en Thailand. Ultimo juni 2008 bedroeg het totaalvermogen van Fortis Insurance International EUR 1,6 miljard en werd in de geconsolideerde bedrijven in de tak Leven een vermogen van EUR 21 miljard beheerd. Perscontact: Brussel : +32 (0)2 565 35 84 Utrecht: +31 (0)30 226 32 19 Investor Relations: Brussel : +32 (0)2 565 53 78 Utrecht: +31 (0)30 226 65 66 Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.