Couponbetaling perpetuele leningen KBC Bank niet ter discussie

Op 14 mei 2009 en 27 juni 2009 worden de coupons van de twee perpetuele leningen uitgegeven door KBC Bank NV in 2008 (EUR 1,25 mrd. KBC Bank 8% Perp NC5 Tier 1-emissie en EUR 700 mln. KBC Bank 8% Perp NC5 Tier 1-emissie) uitbetaald. KBC Bank stelt vast dat er in het licht van de huidige volatiele financiële markten bij een aantal cliënten vragen leven over de uitbetaling van de op deze emissies verschuldigde rentevergoeding. KBC Bank ziet op dit ogenblik geen reden waarom die uitbetaling ter discussie zou worden gesteld. Cliënten die op bovenvermelde data hun coupons ter inning aanbieden, zullen worden vergoed conform de voorwaarden bepaald in het prospectus. Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.