Homburg Invest Inc. kondigt nieuwe strategische richting aan

Uitgegeven aandelen: Class A - 16.666.320 Class B - 3.148.739 Halifax, Nova Scotia, Canada, 12 juni 2009 - Richard Homburg, Bestuursvoorzitter en CEO van Homburg Invest Inc. ("Homburg" ofwel "de Onderneming") (TSX: HII.A & HII.B en NYSE Euronext Amsterdam: HII) heeft vandaag namens de Onderneming een nieuwe strategische richting aangekondigd waarbij de focus van de activiteiten uitsluitend zal liggen op inkomstengenererend vastgoed. Homburg Invest heeft een speciaal comité benoemd ter beoordeling van het plan om het ontwikkelingsvastgoed en niet-inkomstengenererend vastgoed (landbank) van de Onderneming af te stoten aan aandeelhouders. Het speciale comité zal, als onderdeel van de nieuwe strategische richting, ook een plan in overweging nemen om de vermogensstructuur van Homburg om te vormen door één klasse gewone aandelen te creëren waarbij ieder aandeel één stemrecht en hetzelfde dividendrecht heeft. De voorwaarden van het voorstel tot herstructurering van de vermogensstructuur inclusief de conversieverhouding, die behoudens goedkeuring van aandeelhouders is, worden de komende maanden bekend gemaakt. Tevens maakt Homburg bekend in 2009 geen dividend te zullen uitkeren. Zoals eerder gemeld, zal de Onderneming in de toekomst een jaarlijks dividend aankondigen dat afhankelijk is van de prestaties van de Onderneming en marktomstandigheden. Het dividend zal in juni worden aangekondigd en in juli worden uitbetaald. Geplande initiatieven Als onderdeel van de nieuwe strategie zal Homburg in het bezit blijven van inkomstengenererend vastgoed. De Onderneming zal een groeiend vastgoedbeleggingsfonds zijn met sterke kasstromen dat jaarlijks een gezond dividend aan aandeelhouders zal uitkeren, uiteraard afhankelijk van marktomstandigheden. Homburg Invest zal een schuld/vermogensratio van 50% tot 60% nastreven. Zoals eerder aangekondigd, zal de Onderneming dit bewerkstelligen door meer gebruik te maken van strategische allianties en partnerschappen. De Onderneming zal haar bestaande beursnotering aan zowel de Toronto Stock Exchange (TSX) als NYSE Euronext Amsterdam behouden. De nieuwe, afgestoten entiteit zal bezittingen hebben die bestemd zijn voor toekomstige ontwikkeling. Deze entiteit zal ernaar streven geen langlopende schulden te hebben. Ontwikkelingsprojecten zullen weer worden gestart zodra de financiële markten gestabiliseerd zijn. Het beoordelingsproces zal naar verwachting in het najaar van 2009 worden afgerond. Homburg zal doorgaan met de uitgifte van Homburg Capital Security-instrumenten om extra kapitaal op te halen als onderdeel van de ingezette schuldsaneringsstrategie. De Homburg Capital Security A (HCSA) is een 9,5%-obligatie met een looptijd van 99 jaar die een notering krijgt aan NYSE Euronext Amsterdam. De uitgifte van de HCSAs stelt de onderneming in staat haar schuld/vermogensratio te verminderen, aangezien 80% van alle uitstaande HCSAs voor boekhoudkundige doeleinden als vermogen worden beschouwd. Homburg Invest overweegt houders van Homburg-obligaties de mogelijkheid te bieden deze stukken om te wisselen voor HCSAs. "Onze financiële positie is sterk," aldus Richard Homburg. "Wij zijn winstgevend en onze funds from operations blijven gezond. Deze initiatieven zullen Homburg in staat stellen om onze kaspositie te vergroten, onze balans verder te versterken en meer zekerheid en stabiliteit voor onze aandeelhouders te creëren in deze moeilijke economische tijden. Door het inslaan van deze nieuwe strategische richting zullen wij uitstekend gepositioneerd zijn om aandeelhouderswaarde te creëren en de beste kansen te benutten die zich de komende maanden en jaren zullen voordoen," voegde Richard Homburg toe. "Al onze aandeelhouders zullen profijt hebben van het ontstaan van één klasse stemgerechtigde aandelen. We nemen dit initiatief dan ook omdat wij er het volste vertrouwen in hebben dat wij in het bezit zijn van hoogwaardige activa waarvan de waarde niet tot uitgedrukking komt in onze aandelen. Wij geloven dat markten zelf de kracht hebben om deze waarde te ontdekken." Homburg Invest zal meer informatie over de diverse onderdelen van deze strategische initiatieven verschaffen zodra deze beschikbaar is. Over Homburg Invest Homburg Invest, met haar hoofdkantoor in Halifax in de Canadese provincie Nova Scotia, bezit en ontwikkelt een gespreide portefeuille van hoogwaardig vastgoed (waaronder kantoren, winkels, industriële objecten, woonappartementen en stadshuizen) verspreid over heel Canada, de Verenigde Staten en West-Europa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dhr. Richard Homburg, Bestuursvoorzitter en CEO Homburg Invest Inc. Of J. Richard Stolle President en COO Homburg Invest Inc. Mediavragen: AnnMarie Boudreau +1 902 222-5908 Dit persbericht bevat mogelijk uitspraken die betrekking kunnen hebben op de toekomst en die de veronderstellingen, verwachtingen of intenties van de Onderneming weergeven ten aanzien van toekomstige prestaties, gebeurtenissen of trends. Toekomstverwachtingen worden door de onderneming in goed vertrouwen uitgesproken op basis van de verwachtingen en intenties van het bestuur. Deze verwachtingen zijn echter afhankelijk van marktomstandigheden, acquisities, bezettingsgraden, kapitaalverplichtingen, financieringsbronnen, kostenniveaus, operationele prestaties en andere factoren. Toekomstverwachtingen bevatten derhalve veronderstellingen die afhankelijk zijn van diverse factoren, waaronder: onbekende risico's en onzekerheden, algemene economische omstandigheden, lokale marktfactoren, de prestaties van derden, milieuoverwegingen, en het rentepeil. Ieder van deze factoren kan ertoe leiden dat werkelijk behaalde resultaten afwijken van de veronderstellingen, verwachtingen of intenties die de Onderneming in dit persbericht in goed vertrouwen heeft uitgesproken dan wel gesuggereerd. Uitgesproken verwachtingen zijn derhalve afhankelijk van bekende en onbekende risico's en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De informatie en uitspraken in dit document, met uitzondering van historische informatie, dienen beschouwd te worden als verwachtingen en als zijnde de actuele kijk van het bestuur op toekomstige ontwikkelingen en financiële prestaties die een aantal risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Factoren die ertoe kunnen leiden dat feitelijk behaalde resultaten wezenlijk kunnen afwijken zijn onder andere, maar niet uitsluitend: algemene economische omstandigheden en ontwikkelingen binnen de vastgoedsector, de concurrentie, en groeibeheer. De in dit persbericht opgenomen informatie is niet goedgekeurd, noch afgekeurd door de Toronto Stock Exchange. Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.