Verkoop gebouw Bian (Cloche d'Or - Luxemburg) levert een gerealiseerde meerwaarde op

Verkoop gebouw Bian (Cloche d'Or - Luxemburg) In een bijzonder moeilijke financiële en economische markt heeft Leasinvest Immo Lux SICAV-FIS (een 100% dochteronderneming van Leasinvest Real Estate) haar volledig vernieuwd en uitgebreid kantoorgebouw, genaamd Bian, gelegen in de activiteitenzone Cloche d'Or van de Stad Luxemburg, dat eind vorige en begin deze maand werd opgeleverd, op 24 juni 2009 verkocht. Het gebouw werd verkocht aan een eindgebruiker. De verkoop heeft plaatsgevonden met de interventie van de Luxemburgse vastgoedmakelaar Property Partners. Dankzij deze verkoop door Leasinvest Immo Lux SICAV-FIS (een 100% dochteronderneming) en rekening houdend met de aanzienlijke investering die Leasinvest Immo Lux heeft gedaan voor de modernisering en uitbreiding van het gebouw, zal Leasinvest Real Estate op geconsolideerde basis een meerwaarde realiseren van circa 3,5 miljoen euro[1] bovenop deze die reeds werd erkend in de rekeningen op 31/03/09 - met toepassing van IAS 40[2]. Leasinvest Real Estate realiseert een cash verkoopopbrengst[3] waardoor de schuldratio van Leasinvest Real Estate onder de 50% zal dalen[4]. Jean-Louis Appelmans, CEO van Leasinvest Real Estate licht toe: ". Rekening houdend met de te verwachten hoge beschikbaarheid van nieuwe kantoren in de zone Cloche d'Or (circa 50.000m²) in de komende twee jaar, leek het ons opportuun om te kiezen voor een verkoop van het nieuwe kantorenproject waarbij een meerwaarde wordt gerealiseerd. De hoogwaardige architectuur en afwerkinggraad van dit gebouw verklaren de keuze voor ons gebouw door de koper die enkel een koopscenario in overweging heeft genomen." Leasinvest Real Estate Comm. VA Vastgoedbevak Leasinvest Real Estate Comm. VA investeert voornamelijk in hoogkwalitatieve en goedgelegen kantoren, logistieke- en retailgebouwen in België en in het Groothertogdom Luxemburg. De vastgoedbevak noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van 196,6 miljoen euro (waarde 23 juni 2009). Voor meer informatie, neem contact op met: Leasinvest Real Estate Jean-Louis Appelmans Investor Relations T: +32 3 238 98 77 E: jeanlouis.appelmans@leasinvest.be W www.leasinvest.be [1] Hetzij 0,9 euro per aandeel. [2] Voor meer informatie betreffende de reeds erkende meerwaarde verwijzen wij naar de Tussentijdse Verklaring m.b.t. het eerste kwartaal van het boekjaar 2009, gepubliceerd op 14/05/09. [3] Hetgeen hoger is dan de geschatte waarde. [4] Op datum van 31/03/09 bedroeg de schuldratio 50,94%. Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.