UCB verstevigt de strategische overeenkomst met WILEX

* De ontwikkeling van de oncologieportfolio van UCB door WILEX verloopt vlot * De strategische investeerderspositie van UCB vertegenwoordigt nu 18 % van de aandelen Brussel (België), 10 juni, 2010 - gereguleerde informatie- UCB kondigde vandaag aan dat UCB zijn aandelenbezit in WILEX AG (WILEX) tot ca. 18 % heeft verhoogd. WILEX is een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van geneesmiddelen en diagnostische instrumenten voor kanker. UCB kocht nog eens 6,65 % aandelen in WILEX, wat de totale participatie op 18,05% brengt. De vijf oncologieprojecten die WILEX begin 2009 kocht van UCB boeken goede vooruitgang. Eén project, de MEK-inhibitor WX554, zit nu in klinische ontwikkelingsfase I. "WILEX is de ideale strategische partner voor de ontwikkeling van de oncologieportfolio van UCB", aldus Dr. Ismail Kola, Executive Vice-President UCB en President UCB NewMedicines(TM). "Deze overeenkomst stelt UCB in staat om zich te concentreren op de interne R&D-activiteiten in onze belangrijkste indicatiegebieden, het centraal zenuwstelsel en immunologie, waarbij het bedrijf kan profiteren van de uitgebreide kennis, focus en knowhow van WILEX op het vlak van oncologie." In januari 2009 kocht WILEX de wereldwijde rechten om de volledige preklinische oncologieportfolio van UCB te ontwikkelen, inclusief twee programma's voor kleine molecules en drie programma's voor antilichamen. Eind 2009 kwam één project (MEK-inhibitor) in klinische Fase I. Volgens het akkoord behield UCB de exclusieve rechten om elk van de vijf programma's terug te kopen, na de voltooiing van de initiële klinische haalbaarheidsstudies voor elk programma, en de verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling en commercialisering van elk product op zich te nemen. In dit geval zou WILEX een ontwikkelings-, commercialiserings- en mijlpaalvergoeding en royalty's van UCB ontvangen. Indien  UCB zijn terugkooprecht voor de programma's niet uitoefent, zou  WILEX de rechten om de programma's te ontwikkelen en commercialiseren behouden en zou UCB een mijlpaalvergoeding en royalty's van WILEX ontvangen. Voor verdere vragen kan u terecht bij: Nancy Nackaerts, External Communications, UCB T +32 473 864414,nancy.nackaerts@ucb.com Over UCB UCB, Brussel, België (www.ucb.com ) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van vernieuwende geneesmiddelen, met nadruk op het vlak van het centrale zenuwstelsel en immunologieziekten. UCB telt meer dan 9.000 medewerkers in meer dan 40 landen en haalde in 2009 een omzet van EUR 3,1 miljard. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). Toekomstgerichte verklaring Dit persbericht bevat uitspraken over de toekomst op basis van bestaande plannen, ramingen en overtuigingen van het management. Dergelijke uitspraken zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden waarvan de reële resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de resultaten in dergelijke toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen kunnen leiden, zijn: wijzigingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentiesituatie, effecten van toekomstige gerechtelijke beslissingen, wijzigingen in wettelijke voorschriften, schommelende wisselkoersen en de aanwerving en handhaving van zijn werknemers. [HUG#1422841] Persbericht (PDF): http://hugin.info/133973/R/1422841/371864.pdf