INM - Inmeta kjøper lønnsomt konsulentselskap med 56 ansatte

(Oslo 22. juni 2010) Inmeta ASA har i dag inngått en aksjekjøpsavtale for overtakelse av IT-konsulentselskapet Visiti. Visiti er et lønnsomt og anerkjent selskap i Norge med fokus på bransjekunnskap og spisskompetanse, sammen med langsiktige og gode kunderelasjoner. Kjøpet er betinget av gjennomføring av due diligence med et tilfredsstillende resultat for Inmeta. Transaksjonen forventes og gjennomføres med regnskapsmessig effekt fra 1. september 2010.  Oppkjøpet kommer i tillegg til inngåtte intensjonsavtale av 27. mai 2010 om kjøp av IT-konsulentselskapet Osiris. Om transaksjonen Inmeta kjøper 100 prosent av de utestående aksjene i Visiti AS, som igjen eier 51 prosent i datterselskapet Esito AS. Den totale kjøpesummen er MNOK 34,0 som gjøres opp i kontanter, eventuelt en kombinasjon av kontanter og aksjer i Inmeta. Av kjøpesummen betales MNOK 22,7 i kontanter, mens det resterende beløpet på MNOK 11,3 betales med kontanter eller alternativt med aksjer i Inmeta, hvor Inmeta kan bestemme andelen i aksjer. Inmetas kontantutlegg på overtagelsestidspunktet finansieres gjennom bruk av oppkjøpsfasilitet i Nordea Bank. En mulig betaling i Inmeta aksjer skjer i utgangspunktet ved aksjer fra Inmeta ASAs egen aksjebeholdning. Om aksjekjøpsavtalen Partene har inngått en detaljert aksjekjøpsavtale på ordinære vilkår for denne type transaksjoner. Som angitt ovenfor er gjennomføringen av transaksjonen betinget av at Inmeta gjennomfører en tilfredsstillende due diligence av Visiti. Om Visiti Visiti er et konsulentselskap med 45 ansatte, med kontor på Lysaker utenfor Oslo. Selskapet dyrker bransjekunnskap og teknologisk spisskompetanse innen offentlig og finansiell sektor. Visiti leverer et bredt spekter av tjenester på ulike kompetansemessige områder innen rådgivning, systemutvikling, samhandling og prosjektledelse. Visiti leverer løsninger og tjenester som bidrar til at kundene/bedriftene bruker teknologi mer effektivt. Kundegrunnlaget er anerkjente virksomheter innen offentlig sektor og private selskaper med særlig vekt på finansiell sektor. Kundeporteføljen har vært stabil gjennom en årrekke. Esito AS er eid 51 prosent av Visiti. Resterende aksjer er eid av de ansatte. Esito har 11 ansatte. Esito leverer tjenester og produkter relatert til moduldrevet utvikling, og understøtter kundenes målsetning om lavere kostnader og bedre kvalitet i utvikling og vedlikehold av sine applikasjoner. Det har historisk vært noe samhandling mellom Visiti og Esitos kunder. Administrerende direktør i Visiti AS er Kim Petersen. Selskapet ble formelt etablert i 2009, men har i en årrekke vært en selvstendig divisjon i Software Innovation konsernet.  Esito AS ble formelt etablert i 2005. Selskapet overtas med en normalisert arbeidskapital, og uten netto finansiell gjeld. Selskapet hadde i 2009 proforma driftsinntekter på MNOK 75,7. Proforma EBITDA i 2009 var på MNOK 9,0 og resultat før skatt var på MNOK 4,9. |   | VISITI AS   | ESITO AS | | | | MNOK | 2009* 2009 proforma   | 2007 2008 2009 +-----------------+--------------------------------------+-------------------- | Driftsinntekter | 62,9 75,7 | 8,5 9,6 10,6 | | | | EBITDA | 7,6 9,0 | 1,7 0,7 0,4 | | | | EBIT | 4,5 4,9 | 1,6 0,7 0,4 | | | | EK | 34,8 34,8 | 2,9 3,5 3,9 | | | | Total Balanse | 52,6 52,6 | 5,8 6,5 7,1 | | | * drift fra 2. mars 2009 (10 mnd.) Nåværende eiere av Visiti AS er Software Innovation AS. Ledelse: Visiti Kim Petersen, Adm. Dir. Esito Mette Wam, Daglig leder (konstituert) Styret: Visiti: Helge Lundefaret, Styreleder Gustav Sannem, Styremedlem Esito: Kim Petersen, Styreleder Gustav Sannem, Styremedlem Dag Bøyesen, Styremedlem Begrunnelse for oppkjøpet Inmeta følger sin vekststrategi innen strategiske områder, og Inmeta har de siste årene styrket sin markedsposisjon innen konsulentområdet. Inmeta er godt posisjonert med rammeavtaler og sterk seniorprofil. Selskapet har videre en solid kundeportefølje gjennom lisensområdet som gir en god mulighet for et bredere salg til kundene.   Inmeta ser økte industrielle og finansielle muligheter i et styrket og utvidet konsern. Inmeta vil etter overtagelsen, og forutsatt fullføring av det kommuniserte oppkjøpet av konsulentselskapet Osiris, forvente å ha omlag 170 ansatte innen virksomhetsområdet Inmeta Consulting. Visiti passer godt inn i Inmeta Consulting. - Visiti er et tradisjonsrikt miljø, som har utviklet nære kunderelasjoner over lang tid. Selskapet har levert solide løsninger og prosjekter til kunder som bruker teknologi på en avansert måte. Deres storekundefokus og kompetanseområder gir Inmeta en økt bredde i leveransedimensjonen, og det forventes at dette vil styrke Inmeta ytterligere mot nøkkelkundene. Visiti er spesielt sterke på Microsoft .net og Microsoft Sharepoint. De har videre et solid miljø innen Java teknologi og det vil komplettere Inmeta på en god måte. Visiti tilfører nye kunder for Inmeta, spesielt innen det offentlige og det gir Inmeta en ny bransjedimensjon. Vi ser samtidig at deres kompetanse passer godt inn mot de kunder og prosjekter vi betjener, og vi forventer gode markedsmessige synergier, sier Jarl Øverby Konsernsjef i Inmeta ASA. Visti vil bli integrert i Inmetas Consulting og vil inngå i det utvidede leveranseapparatet som Inmeta tilbyr store og mellomstore foretak. Kontaktpersoner Konsernsjef Jarl Øverby, Inmeta ASA. Tlf +47 98 21 70 09 Om Inmeta ASA Inmeta ASA består av de to virksomhetsområdene Inmeta Licensing og Inmeta Consulting. Inmeta Licensing selger til, og bistår store og mellomstore kunder i deres anskaffelse av programlisenser. Kundegruppen kjennetegnes av en kompleks lisenssammensetning hvor Inmeta Licensing er en rådgivende partner som sikrer at kundene har avtaler som er kommersielt riktige og fornuftige. Inmeta Consulting leverer IT-konsulenttjenester primært til store og mellomstore virksomheter. Tjenestene fokuserer på infrastruktur, prosjektledelse, business intelligence og ulike former for systemleveranser. Forutsatt gjennomføring av de to oppkjøpene som er kommunisert i mai og juni har Inmeta over 220 ansatte i Skandinavia, alle med lang erfaring og kompetanse innen Inmetas forretningsområder. Inmeta omsatte i 2009 for 444,3 millioner kroner, og hadde et EBITDA resultat på 39,8 millioner kroner. Inmeta ASA er notert på Oslo Børs (ticker er INM). This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act) [HUG#1426008] This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. All reproduction for further distribution is prohibited. Source: Inmeta ASA via Thomson Reuters ONE