Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB: Marcus Trummer ny styrelseordförande

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) Marcus Trummer ny styrelseordförande.

Marcus Trummer utses till ny styrelseordförande i Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB, samtidigt som Mikael Ahlström lämnar styrelsen. Mikael Ahlström kvarstår som styrelseordförande i moderbolaget Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB.
Marcus Trummer är egenföretagare och investerare, med bakgrund från investmentbolag, bank och management consulting. Marcus sitter i styrelsen för Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB och Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB sedan starten 2013.

 

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) | +46-70-353 18 88 | stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 28 juni 2017, kl 15:00.

Bolaget är moderbolag i en samhällsorienterad fastighetskoncern fokuserad på att förvärva välskötta fastigheter inom det så kallade miljonprogrammet. Strategin är att genom en kombination av nytänkande inom kommunikation, finansiering samt drift och underhåll, kopplat till en stor satsning på sociala aktiviteter, skapa värden för säljare, boende och bolaget självt.

Bolagets företagsobligation handlas på Nasdaq Stockholm (ISIN: SE0008294342).

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ)
Organisationsnummer: 556734-5805
Adress: Domarebacken 38, 145 57 Norsborg
info@andersjahlstrom.se
www.andersjahlstrom.se/fastighets
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB via GlobeNewswire

HUG#2116297