RoodMicrotec realiseert over eerste halfjaar 2010 sterke omzetgroei

De voorlopige omzet in de eerste helft van 2010 van EUR 7,328 miljoen groeide met 32,1% sterk ten opzichte van de eerste helft van 2009 (H1 2009: EUR 5,547 miljoen). In de business units Test en Supply Chain Management realiseerden wij een groei van respectievelijk 42% en 176%. De business unit Qualification & Reliability Investigation liet een lichte groei zien (+1%), terwijl Failure & Technology Analysis en Test Engineering terugvielen met respectievelijk -11% en -42%. De eerste maanden van 2010 vond het herstel in de markt voornamelijk plaats bij bestaande diensten. Nieuwe ontwikkelingen van onze klanten worden vooralsnog uitgesteld; met name Test Engineering bleef daardoor de eerste maanden van het halfjaar achter op budget. Wij verwachten dat deze diensten onder normale omstandigheden in de komende maanden van 2010 groei zullen laten zien. Echter, zoals eerder al aangegeven, zal de omzetgroei hier minder groot zijn dan bij Test en Supply Chain Management. Omzet per business unit eerste helft van 2010 versus eerste helft van 2009 (x EUR 1000)                   1(e) halfjr 2010      1(e) halfjr 2009    Mut Test                          3.319           2.337      +42% Supply Chain Management            1.791           0.650       +176% Failure & Technology Analysis         0.753           0.845      -11% Test Engineering                  0.349           0.606      -42% Qualification & Reliability Investigation    1.116           1.109      +1% Totaal                         7.328           5.547      +32% 'Het doet me genoegen om te zien dat wij, analoog aan de marktontwikkelingen, een sterke groei laten zien (zie grafiek). Weliswaar groeien we nog niet in alle sectoren, maar het totaal aantal orderaanvragen en het totaal aantal binnenkomende orders stemt mij hoopvol. Ik ga ervan uit dat onze engineeringscapaciteit in de nabije toekomst maximaal bezet zal zijn', aldus Philip Nijenhuis, CEO RoodMicrotec. Genomen maatregelen Aan de ene kant hebben wij de capaciteit van Test uitgebreid. Deze zal nog verder uitgebreid worden middels rationalisatiemaatregelen. Aan de andere kant hebben wij bij Test Engineering gebruik gemaakt van arbeidstijdverkorting. Hierdoor hebben wij de ondercapaciteit ten gevolge van het uitstellen van engineeringssopdrachten deels kunnen opvangen. Vooruitzichten Uitgaande van de ontwikkelingen in het eerste halfjaar 2010 verwachten wij, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, voor de tweede helft van 2010 een verdere toename van de omzet. De omzetgroei over geheel 2010 zal in de tweede helft van 2010 leiden tot verbetering van het resultaat. Dit geldt eveneens voor de kaspositie. Op de lange termijn wordt een gemiddelde omzettoename per jaar van 5 tot 15% als realistisch gezien. Financiële agenda 2010/2011 31 augustus 2010        Publicatie halfjaarverslag 2010 31 augustus 2010        Conference call pers en analisten 11 november 2010       Publicatie tussentijdse update 11 januari 2011         Publicatie jaaromzetcijfers 2010 24 februari 2011         Publicatie jaarcijfers 2010 24 februari 2011         Conference call pers en analisten 10 maart 2011          Publicatie jaarverslag 2010 24 maart 2011          Algemene vergadering van aandeelhouders Toekomstgerichte uitspraken Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgevingen. Het management van RoodMicrotec kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt RoodMicrotec geen verplichtingen om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren. Over RoodMicrotec Met 40 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlener op het gebied van micro- en optoelectronica biedt RoodMicrotec fabless companies, OEM's en andere ondernemingen een one-stop shopping propositie. Met haar powerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd. De diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high-reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-, medische, IT- and electronicasectoren. Certified by RoodMicrotec betreft onder andere certificatie van producten volgens de strenge ISO/TS 16949-norm die geldt voor toeleveranciers van de automobielindustrie. De onderneming beschikt tevens over een geaccrediteerd laboratorium voor testactiviteiten en kalibrering volgens ISO/IEC 17025. The value-added diensten omvatten onder meer failure & technology analysis, qualification & burn-in, test- & product engineering, production test (waaronder device programming en end-of-line service), ESD/ESDFOS assessment & training, quality & reliability consulting, supply chain management en total manufacturing solutions met partners. RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart) en Nederland (Zwolle). Voor nadere informatie: Philip Nijenhuis, CEO           Telefoon: +31 38 4215216      Fax: +31 38 4216410 Correspondentieadres: RoodMicrotec N.V., Postbus 1042, 8001 BA  Zwolle E-mail: info@roodtechnology.com     Web-site:www.roodmicrotec.com [HUG#1429739] Persbericht in PDF: http://hugin.info/130789/R/1429739/376763.pdf PDF versie "Sales Revenue Index": http://hugin.info/130789/R/1429739/376762.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. All reproduction for further distribution is prohibited. Source: RoodMicrotec N.V. via Thomson Reuters ONE