Resultaten eerste halfjaar 2010

Eerste halfjaar gekenmerkt door stevige premie-inkomenniveaus ·     Stijging premie-inkomen tot EUR 9,6 miljard, +22%       o     Premie-inkomen Azië gestegen met 59%       o     Stabiele groei in zowel Leven (+23%) als Niet-leven (+18%)       o     Premie-inkomen op geconsolideerde basis 8% hoger tot EUR 6,4 miljard ·     Nettowinst verzekeringen van EUR 180 miljoen       o     Sterke bijdrage Leven van EUR 178 miljoen gedreven door België en Azië       o     Niet-leven EUR 6 miljoen negatief voornamelijk door de strenge winteromstandigheden in bepaalde       o     markten, zwakke prestatie bedrijfsongevallen en verlies in België geboekt op de verkoop van Zuid-       o     Europese staatsobligaties       o     Overige verzekeringen groeien gestaag tot EUR 8 miljoen ·     Nettowinst van de groep EUR 455 miljoen       o     Positief nettoresultaat Algemeen, versterkt door erkenning van latente belastingactiva gedeeltelijk       o     gecompenseerd door een lagere waardering van de calloptie op de aandelen BNP Paribas en een       o     hogere waardering RPN(I)       o     Waardering call optie op BNP Paribas aandelen positief beïnvloed door beslissing tot gespreide       o     uitoefening       o     Positief nettoresultaat met betrekking tot Royal Park Investments (EUR 23 miljoen) ·     Verder versterking en afbouwing van risico's op de balans       o     Blootstelling Zuid-Europese staatsobligaties gehalveerd tot EUR 8,9 miljard       o     Vermogenspositie blijft sterk met 226%; EUR 6,0 miljard boven het wettelijk minimum       o     Eigen vermogen omhoog van EUR 8,4 miljard eind 2009 naar EUR 9,2 miljard CEO Bart De Smet: "Ageas kon de sterke commerciële prestatie handhaven in het tweede kwartaal met een stijging van meer dan 20% in de premie-inkomens in het eerste halfjaar. Op basis van dit resultaat, en rekening gehouden met de onzekere economische vooruitzichten, blijven we vol vertrouwen, en herbevestigen we onze verwachtingen, dat het premieinkomenniveau van de groep voor 2010 hoger zal zijn dan dat van 2009. We hebben ons concentratierisico in Zuid-Europese staatsobligaties aanzienlijk afgebouwd, zowel in Leven als in Niet-leven, waarbij een belangrijk gedeelte van het negatief effect tot op heden reeds werd gecompenseerd. Het aanpassen van onze beleggingsstrategie blijft topprioriteit om toekomstige rendementen te optimaliseren. Bij Niet-leven verbeterden de combined ratio's in het tweede kwartaal, het resultaat van de genomen corrigerende maatregelen, maar bleven desondanks over het algemeen boven het niveau van het vorige jaar. Vergelijkingen met voorgaande perioden zijn altijd moeilijk maar ik zou het netto-verzekeringsresultaat over het eerste halfjaar toch als solide willen omschrijven, ondanks de uitdagende marktomstandigheden. Het positieve netto-belastingeffect gerelateerd aan de geplande vereffening van Fortis Brussel, heeft in het tweede kwartaal geleid tot een positief nettoresultaat bij Algemeen. Samen met de aangekondigde desinvestering van onze Turkse verzekeringsactiviteiten, zijn deze initiatieven een illustratie van onze vastberaden en voortdurende inspanningen om onze groepsstructuur te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Terzelfder tijd blijven wij onze activiteiten uitbreiden, zowel organisch als via selectieve overnames, zoals recent werd aangetoond door de overname van de verzekeringsactiviteiten van Kwik-Fit op onze kernmarkt, het Verenigd Koninkrijk. Samengevat tonen deze resultaten aan dat we onze bedrijfsactiviteiten voortdurend waakzaam en proactief voeren maar toch ook openstaan voor opportuniteiten om onze groep en ons toekomstig winstpotentieel te versterken." [HUG#1440065] Pdf versie perbericht: http://hugin.info/134212/R/1440065/384443.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. All reproduction for further distribution is prohibited. Source: Ageas via Thomson Reuters ONE