Heineken Holding N.V. boekt 17% autonome groei van de nettowinst (beia) over eerste halfjaar 2010

Amsterdam, 25 augustus 2010 - Heineken Holding N.V. heeft vandaag het volgende bekendgemaakt: * Het resultaat van de deelneming in Heineken N.V. van Heineken Holding N.V. bedroeg over de eerste helft van 2009 EUR 348 miljoen; * De nettowinst (beia) is autonoom met 17% gestegen als gevolg van een hogere EBIT (beia) en lagere rentelasten. De nettowinst (beia) bedroeg EUR 621 miljoen; * De nettowinst van Heineken N.V. steeg met 42% tot EUR 695 miljoen, deels ten gevolge van positieve bijzondere baten; * Er was een sterke vrije operationele kasstroom die toenam van EUR 383 miljoen tot EUR 699 miljoen, waardoor de netto schuldpositie en de rentekosten gunstig zijn beïnvloed; * De EBIT (beia) is autonoom met 5,7% gegroeid dankzij besparingen ter waarde van EUR 104 miljoen in het kader van Heineken's Total Cost Management-programma, betere marges per hectoliter en de sterke resultaten van de joint ventures van Heineken, waardoor het lagere volume en de hogere marketinginvesteringen werden gecompenseerd; * Het Heineken® volume in het internationaal premiumsegment nam met 4,1% toe en is daarmee sneller gegroeid dan de portfolio als geheel; * Het Groep biervolume daalde autonoom met 2,3% door het effect van de zwakke economie en accijnsverhogingen, dat ten dele gecompenseerd werd door een sterke groei in Afrika, Azië en Latijns-Amerika; * Heineken verwacht over het gehele jaar 2010 een autonome groei van de nettowinst (beia) met minimaal lage dubbele cijfers; * De integratie van FEMSA Cerveza verloopt voorspoedig en volgens schema; * Het interimdividend bedraagt EUR 0,26 per gewoon aandeel (2009: EUR 0,25). +------------------------------------------------------------------------------+ | Kerncijfers 1e halfjaar 1e halfjaar Autonome| | 2010   2009   Mutatie   groei| |  | +------------------------------------------------------------------------------+ |  (miljoen hl)   (miljoen hl)        | | | | Groep biervolume 86,4   78,0   11%   -2,3%| | | | Geconsolideerd -3,9%| |biervolume 63,9   60,8   5,3%   | | | |  | | Heineken® volume in | |premiumsegment 12,8   12,3   4,1%   4,1%| | | |   | |  | |   (EUR m )   (EUR m )       | | | | Opbrengsten 7.520   7.147   5,2%   -2,0%| | | | EBIT 1.193   925   29%    | | | | EBIT (beia) 1.129   993   14%   5,7%| | | | Nettowinst (beia) 621   483   29%   17%| | | | Nettowinst Heineken  | |Holding N.V. 348   245   42%   | | | | Vrije operationele  | |kasstroom 699   383   83%   | | | |                | | | | Netto | |schuldpositie/EBITDA  | |(beia) 2,6*   3,1       | | | |   (EUR )   (EUR )        | | | | Winst per gewoon aandeel 1,31   1,00   31%    | | | | Verwaterde winst per  | |gewoon aandeel 1,31   1,00   31%   | +------------------------------------------------------------------------------+ *inclusief FEMSA Cerveza op jaarbasis (pro forma) Heineken Holding N.V. ontplooit geen andere activiteiten dan het deelnemen in Heineken N.V. en het daaraan gekoppelde bestuur dan wel toezicht alsmede het verlenen van diensten ten behoeve van Heineken N.V. Verwachting voor het gehele jaar 2010 Voor de korte termijn blijft Heineken behoedzaam ten aanzien van de ontwikkeling van de bierconsumptie in Europa en de Verenigde Staten, vanwege de aanhoudend zwakke consumentenbestedingen en de geplande bezuinigingsmaatregelen in veel landen. Het volume in Latijns-Amerika, Afrika en Azië zal naar verwachting blijven groeien. Het gematigd positieve effect van de prijsverhogingen in de eerste helft van 2010 zal ook in de tweede helft van het jaar doorwerken. Het internationale premiumsegment zal naar verwachting sneller blijven groeien dan de biermarkt als geheel, en het Heineken® merk zal daarvan profiteren. Heineken handhaaft de focus op merkenopbouw en verhoogt de investeringen in belangrijke merken. Deze kosten worden gecompenseerd door lagere inkoopkosten. Het Total Cost Management-programma van Heineken zal in de tweede helft van het jaar verdere besparingen opleveren. Daarnaast besteedt Heineken aandacht aan de resultaten van bedrijfsonderdelen die de afgelopen 3 jaar zijn overgenomen, waaronder FEMSA Cerveza, en aan het vrijmaken van synergieën. De vrije operationele kasstroom blijft sterk. Heineken blijft onverminderd streven naar een verdere vermindering van de netto schuldpositie, met als doel een ratio Netto schuldpositie/EBITDA (beia) van minder dan 2,5 en een kasconversieratio van meer dan 100% in 2010 en 2011. Voor 2010 worden de kapitaalinvesteringen in materiële vaste activa geraamd op EUR 800 miljoen, met inbegrip van EUR 200 miljoen voor FEMSA Cerveza over de 8 maanden vanaf 1 mei 2010. Voor het gehele jaar 2010 verwacht Heineken een effectief belastingtarief (beia) van 27%-29%, inclusief FEMSA Cerveza en bijzondere posten in de normale bedrijfsuitoefening. Het effectieve belastingtarief (beia) in de tweede helft van 2010 zal autonoom stijgen ten opzichte van het tarief in de tweede helft van 2009, toen enkele bijzondere posten leidden tot een lager belastingtarief. Voor 2010 verwacht Heineken, inclusief FEMSA Cerveza, een gemiddelde rentevoet van circa 6%. Op basis van het bovenstaande verwacht Heineken over het gehele jaar 2010 een autonome groei van de nettowinst (beia) met minimaal lage dubbele cijfers. Interim dividend Volgens de statuten van Heineken Holding N.V. is het dividend per aandeel van Heineken Holding N.V. en Heineken N.V. gelijk. In het dividendbeleid van Heineken N.V. wordt gestreefd naar een dividenduitkering van 30%-35% van de nettowinst (beia) over het gehele jaar en een interim dividend van 40% van het totale dividend per gewoon aandeel over het voorafgaande jaar. In overeenstemming hiermee wordt op 3 september 2010 een interim dividend uitgekeerd van EUR 0,26 (eerste halfjaar 2009: EUR 0,25) per gewoon aandeel van EUR 1,60 nominaal. De gewone aandelen Heineken Holding N.V. noteren op 26 augustus 2010 ex-dividend. Agenda Heineken Holding N.V. Derde kwartaalbericht 2010 27 oktober 2010 Capital Markets Day Heineken 2 november 2010 Jaarresultaten 2010 16 februari 2011 Eerste kwartaalbericht 2011 20 april 2011 Jaarlijkse Algemene Vergadering van 21 april 2011 Aandeelhouders Persinformatie Beleggers- en analisteninformatie John G. Clarke Jan van de Merbel Telefoon: 020 5239 355 Telefoon: 020 5239 590 John.G.Clarke@heineken.com investors@heineken.com Financial Dynamics Charlie Armitstead Tel: +44 7703 330 269 charles.armitstead@fd.com De presentatie voor beleggers en analisten wordt vandaag vanaf 15:00 uur Nederlandse tijd rechtstreeks vanuit Londen uitgezonden via website http://www.heinekeninternational.com/webcast/investors en is na afloop beschikbaar om te downloaden. Noot voor de redactie: Heineken is een van 's werelds grootste bierbrouwers en voert een beleid dat is gericht op groei en onafhankelijkheid. Het Heineken merk, dat de naam van de oprichter van het bedrijf draagt, is in vrijwel alle landen verkrijgbaar en geldt wereldwijd als het meest waardevolle premiumbiermerk. Heineken streeft ernaar 's werelds meest waardevolle merkenportfolio op te bouwen en een toonaangevende bierbrouwer te zijn in alle markten waarin Heineken opereert. Heineken bezit 140 brouwerijen in meer dan 70 landen en heeft in 2009 op pro forma-basis 165,7 miljoen hectoliter bier verkocht. Qua volume is Heineken de grootste brouwer van Europa en de derde brouwer wereldwijd. Heineken streeft naar een verantwoorde marketing en consumptie van zijn meer dan 200 internationale premiummerken, regionale en lokale merken, speciaalbieren en ciders. Tot de merkenportfolio van Heineken behoren Amstel, Birra Moretti, Cruzcampo, Dos Equis, Foster's, Kingfisher, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger en Żywiec. In 2009 bedroegen de totale opbrengsten EUR 16,9 miljard en was de EBIT (beia) EUR 2,3 miljard op pro forma-basis, met inbegrip van FEMSA Cerveza. Er werkten het afgelopen jaar gemiddeld meer dan 75.000 mensen bij Heineken. De aandelen van Heineken N.V. en Heineken Holding N.V. worden verhandeld op Euronext Amsterdam. De aandelenkoersen kunnen op Bloomberg worden opgevraagd onder de fondscodes HEIA.NA en HEIO.NA en op Reuters Equities 2000 Service onder HEIN.AS en HEIO.AS. Actuele informatie is beschikbaar op de website van Heineken: http://www.heinekeninternational.com. Voorbehoud Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken die betrekking hebben op de financiële positie en de resultaten van Heineken. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel afwijken van de resultaten die worden genoemd in de toekomstgerichte uitspraken. Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die Heineken niet onder controle heeft en/of niet nauwkeurig kan inschatten, zoals bijvoorbeeld toekomstige marktontwikkelingen en ontwikkelingen in de economie, het handelen van andere marktspelers, veranderingen in consumentenvoorkeuren, het vermogen om overgenomen bedrijven succesvol te integreren en de verwachte synergieën te realiseren, de kosten van grondstoffen, schommelingen in rentevoeten en wisselkoersen, veranderingen in belastingtarieven, wijzigingen in de wetgeving, pensioenkosten, het handelen van regulerende instanties en het weer. Deze en andere risicofactoren worden gedetailleerd beschreven in de elk jaar gepubliceerde jaarverslagen van Heineken. U wordt aangeraden om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend relevant zijn op de datum van dit persbericht. Heineken is geenszins verplicht om herzieningen van deze toekomstgerichte uitspraken te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of gewijzigde omstandigheden na dato. Schattingen van marktaandelen in dit persbericht zijn gebaseerd op externe bronnen, zoals gespecialiseerde onderzoeksbureaus, in combinatie met ramingen door het management van Heineken. Klik op onderstaande link voor PDF-versie van het complete bericht: [HUG#1440067] Heineken Holding persbericht HYR10: http://hugin.info/136154/R/1440067/384445.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. All reproduction for further distribution is prohibited. Source: Heineken Holding N.V. via Thomson Reuters ONE