AkzoNobel publiceert resultaten derde kwartaal 2010

21 oktober 2010 · Omzet stijgt met 13 procent naar €3,9 miljard (2009: €3,4 miljard) (5 procent in constante valuta's) · EBITDA stijgt met 9 procent naar €574 miljoen (2009: €528 miljoen) (2 procent in constante valuta's) · Nettoresultaat stijgt met 21 procent naar €238 miljoen (2009: €197 miljoen) · Verkoop van National Starch per 1 oktober afgerond · Twee selectieve acquisities in Performance Coatings · Interimdividend vastgesteld op €0,32; 7 procent hoger dan in 2009 · Nieuwe groeiambities voor middellange termijn bekendgemaakt · Vooruitzichten bevestigd: AkzoNobel blijft voorzichtig optimistisch Akzo Nobel N.V. (AkzoNobel), 's werelds grootste onderneming op het gebied van verf en coatings en een toonaangevende producent van specialistische chemicaliën, maakte vandaag een omzetstijging van 13 procent bekend voor het derde kwartaal van 2010, en een EBITDA-marge van 14,8 procent. In de groeimarkten werden door alle business areas opnieuw hoge omzetstijgingen gehaald. In de volwassen markten bleef de omzetontwikkeling achter. Performance Coatings en Specialty Chemicals zagen hun omzet het meest toenemen, met 18 respectievelijk 15 procent, terwijl Decorative Paints een 8 procent hogere omzet wist te melden. De EBITDA steeg in het derde kwartaal met 9 procent naar €574 miljoen. Het nettoresultaat kwam uit op €238 miljoen, 21 procent hoger dan in 2009. Op 1 oktober werd de verkoop van het bedrijfsonderdeel National Starch afgerond. De verkoopprijs bedroeg US$1,3 miljard. Verder werden er in het derde kwartaal twee acquisities aangekondigd - beide binnen het bedrijfsonderdeel Performance Coatings. Het betreft Lindgens Metal Decorating Coatings & Inks en het Chinese Changzhou Prime Automotive Paint Co., Ltd. CEO Hans Wijers "Uit de resultaten voor het derde kwartaal blijkt duidelijk dat onze drie business areas, in overeenstemming met de onlangs gepresenteerde middellange termijnambities, omzetstijgingen boeken. Hoewel er in de volwassen markten reden is tot voorzichtigheid, hebben wij er alle vertrouwen in dat AkzoNobel er goed voor staat om te profiteren van onze geografische spreiding en vooraanstaande marktposities. Het optimisme is vooral gebaseerd op de omzetgroei in de groeimarkten en onze inspanningen om hier het beste uit te halen. Klanten, kosten en cash blijven belangrijke aandachtspunten en wij zijn goed op weg de beoogde omzetgroei te realiseren. Het derde kwartaal stond ook in het teken van twee selectieve acquisities in Performance Coatings en de verkoop van National Starch op 1 oktober. In Nederland werd het nieuwe concept van Sikkens voor ziekenhuizen gelanceerd, en met ons merk Glidden werden wij de voornaamste verfleverancier van Walmart in de Verenigde Staten. Na de recente presentatie van onze "Value and Values"-ambities stapt AkzoNobel vol vertrouwen een nieuw tijdperk binnen van versnelde en duurzame groei. Wij  blijven onze marktposities en onze goede geografische spreiding en wereldwijde trends optimaal benutten om de omzetdoelstelling van €20 miljard te halen en jaarlijks een hogere EBITDA te realiseren, met behoud van een EBITDA-marge van 13 tot 15 procent." Strategische ambities voor de middellange termijn AkzoNobel heeft de ambitie om mondiaal marktleider te zijn op het gebied van coatings en specialistische chemicaliën. Op 28 september werden de nieuwe ambities voor de middellange termijn gepresenteerd: een omzetverhoging naar €20 miljard, een jaarlijkse toename van de EBITDA-marge van 13 tot 15 procent, een jaarlijkse daling van het werkkapitaal als percentage van de omzet met 0,5 procentpunt, tot uiteindelijk 12 procent, en een minimaal gelijkblijvend dividend. Op het gebied van duurzaamheid heeft AkzoNobel de ambitie om in de top drie van de Dow Jones Sustainability Indexes te blijven en in het bovenste kwartiel van de peer group als het gaat om veiligheid, diversiteit, employee engagement, talentontwikkeling en eco-efficiency verbeteringen. Vooruitzichten 2010 De bouw- en huizensector blijven zwak, vooral in onze volwassen markten waar AkzoNobel actief is. Gezien de sterke marktposities van de onderneming, de omvang en spreiding van de activiteiten, de sterke balans en aanwijzingen dat de vraag vanuit de industrie een structureel karakter heeft en niet slechts het aanvullen van voorraden betreft, geeft reden tot voorzichtig optimisme. Hoofdpunten per business area   Decorative Paints   3(e) kwartaal                     januari - september Q3 2010 Q3 2009 Δ%   2010 2009 Δ% 1.372 1.271 8 Omzet 3.829 3.551 8 198 198 - EBITDA 485 417 16 14.4 15,6   EBITDA marge (in %) 12,7 11,7   Performance Coatings   3(e) kwartaal                      januari - september Q3 2010 Q3 2009 Δ%   2010 2009 Δ% 1.239 1.051 18 Omzet 3.548 3.098 15 166 169 (2) EBITDA 500 440 14 13,4 16,1   EBITDA margin (in %) 14,1 14,2   Specialty Chemicals   3(e) kwartaal                     januari - september Q3 2010 Q3 2009 Δ%   2010 2009 Δ% 1.272 1,109 15 Omzet 3.684 3.304 12 254 197 29 EBITDA 718 549 31 20,0 17,8   EBITDA marge (in %) 19,5 16,6 Het verslag van het derde kwartaal 2010 kunt u bekijken op: www.akzonobel.com/quarterlyresults - - - AkzoNobel is 's werelds grootste verf- en coatingsonderneming en een vooraanstaand producent van specialistische chemicaliën. Wij voorzien industrie en consumenten wereldwijd van innovatieve producten en werken met passie aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor onze klanten. Tot onze merken behoren bekende namen als Dulux, Sikkens, International en Eka. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam, we behoren tot de Global Fortune 500 en maken deel uit van de vaste top van de Dow Jones Sustainability Indexes. Met activiteiten in meer dan 80 landen zetten onze circa 55.000 medewerkers zich in voor topkwaliteit en het realiseren van "Tomorrow's Answers Today(TM)". Niet voor publicatie - voor meer informatie Corporate Media Relations, tel. 020 502 7833 Contact: Tim van der Zanden Corporate Investor Relations, tel. 020 502 7854 Contactpersonen: Huib Wurfbain en Ivar Smits [HUG#1453714] Pdf file AkzoNobel Q3 2010 persbericht: http://hugin.info/130660/R/1453714/394201.pdf AkzoNobel Q3 2010 Report: http://hugin.info/130660/R/1453714/394203.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Akzo Nobel NV via Thomson Reuters ONE