Gereglementeerde informatie - Ageas kondigt de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van ageas SA/NV en de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. a

De Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV zullen plaatsvinden in het Sheraton Hotel te Brussel op 25 april 2012 om 10 uur. De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. zal plaatsvinden in de Jaarbeurs te Utrecht op 26 april 2012 om 10 uur. In verband met deze Vergaderingen worden op woensdag 14 maart 2012 de volgende documenten op de website van Ageas gepubliceerd (www.ageas.com): * de oproeping, met de agenda; * het model van volmacht; * de toelichting bij de agenda; * het bijzondere verslag van de Raad van Bestuur van ageas SA/NV; * het concept statutenwijzigingen van ageas N.V. De aandeelhouders zullen enkel worden toegelaten en kunnen stemmen voor het aantal aandelen dat ze bezitten op de Registratiedatum en voor welke ze de intentie hebben kenbaar gemaakt om hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Vergadering, dit ongeacht het aantal aandelen dat ze bezitten op de dag van de Vergadering. Deze Registratiedatum wordt vastgesteld op 11 april 2012 om middernacht (CET) voor de Vergaderingen van ageas SA/NV en op 29 maart 2012 om middernacht (CET) voor de Vergadering van ageas N.V. Daarnaast dienen de aandeelhouders die de Vergaderingen wensen bij te wonen hun intentie hiertoe uiterlijk kenbaar te maken op 19 april 2012 voor de Algemene Vergadering van ageas SA/NV en uiterlijk op 20 april voor deze van ageas N.V. Eventuele vragen over deze Vergaderingen kunt u stellen via info@ageas.com. Ageas is een internationale verzekeringsmaatschappij met ruim 180 jaar vakkennis en ervaring. Ageas behoort tot de 20 grootste verzekeraars van Europa en heeft ervoor gekozen zich toe te spitsen op Europa en Azië, de twee werelddelen die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt uitmaken. De verzekeringsactiviteit is verdeeld over vier segmenten (België, het Verenigd Koninkrijk, Continentaal Europa en Azië) en draait op een combinatie van volledig eigen dochtermaatschappijen en partnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs in de hele wereld. Ageas onderhoudt stevige partnerships in België, het VK, Luxemburg, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India en Thailand, en heeft dochtermaatschappijen in Frankrijk, Duitsland, Hongkong en het VK. In België is Ageas via AG Insurance marktleider in individuele levensverzekeringen en employee benefits, en een topspeler in niet-leven. In het VK is Ageas de op twee na grootste verzekeraar voor personenwagens en voor 50-plussers. Ageas stelt meer dan 13.000 mensen tewerk en bereikt een jaarlijks premie-inkomen van meer dan 17 miljard euro. MEDIACONTACT +32 (0)2 557 57 37 / +32 (0) 479 79 50 02 INVESTOR RELATIONS Brussel +32 (0)2 557 57 33 Utrecht +31 (0)30 252 53 05 Ageas Markiesstraat 1 - 1000 Brussel - België Archimedeslaan 6 - 3584 BA Utrecht - Nederland www.ageas.com Pdf versie van het persbericht: http://hugin.info/134212/R/1593804/501597.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Ageas via Thomson Reuters ONE [HUG#1593804]