PolyPlank inleder arbetet med att realisera bolagets förlustavdrag

PolyPlank AB (publ) hade vid utgången av 2016 ackumulerade förlustavdrag om ca 195 MSEK, ej utnyttjade för kvittning eller andra syften. Dessa förlustavdrag kan innebära en stor finansiell tillgång om de utnyttjas rätt, vilket skall komma bolaget och dess aktieägare tillgodo. Bolaget har därför gett Abelco Investment Group AB (publ) i uppdrag att under Q1 2017 identifiera alternativa förslag för hur PolyPlank skall kunna kapitalisera på och maximera förlustavdragen på kort sikt, snarare än att använda dem för kvittning av framtida vinster.

Polyplank har under sin nye VD, Cay Strandén, utarbetat en ny strategi som innebär en renodling av produktportföljen och ett tydligt fokus på försäljning av de produkter som genererar högst lönsamhet. Under denna strategi har flera nya avtal med större aktörer slutits under senare tid, vilket tidigare kommunicerats. PolyPlank söker även aktivt efter potentiella förvärv som skall kunna passa in i bolagets strategi och komplettera dess produktportfölj. Ett sätt att finansiera kommande förvärv skulle kunna vara att realisera bolagets ackumulerade förlustavdrag och därigenom generera substantiella värden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 44 80

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari kl. 16:40 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290 . Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

PressmeddelandeThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: PolyPlank AB via GlobeNewswire

HUG#2078595