Heineken Holding N.V. boekt solide omzetgroei in de eerste helft van 2012

Amsterdam, 22 augustus 2012 - Heineken Holding N.V. ("HEINEKEN") heeft vandaag het volgende bekendgemaakt: * Het resultaat van de deelneming in Heineken N.V. van Heineken Holding N.V. bedroeg over de eerste helft van 2012 €392 miljoen; * De omzet is autonoom met 4,5% gegroeid dankzij 1.6% hogere totale geconsolideerde volumes en een groei van de omzet per hectoliter met 2,9%. Het groep biervolume steeg met 3,3% en groeide in vier van de vijf regio's; * Het Heineken® volume groeide met 6%, wederom beter dan het internationale premiumsegment en de totale biermarkt; * De EBIT (beia) groeide met 0,5% als gevolg van een positieve bijdrage van acquisities en een gunstig valuta-effect. Op autonome basis daalde EBIT (beia) met 5,5%, vooral als gevolg van geplande investeringen in bedrijfscompetenties en hogere inkoopkosten; * De nettowinst (beia) steeg met 1,6% en daalde met 4% op autonome basis. De gerapporteerde nettowinst van Heineken N.V. steeg met 30% naar €783 miljoen, inclusief een boekwinst na belastingen van €131 miljoen als gevolg van de verkoop van een minderheidsbelang in een brouwerij in de Dominicaanse Republiek; * Het Total Cost Management programma (TCM2) heeft in de eerste helft van 2012 €85 miljoen besparingen vóór belastingen opgeleverd; * De beoogde FEMSA kostensynergieën van €150 miljoen zijn eerder verwezenlijkt dan was gepland; * De vrije operationele kasstroom van €345 miljoen was lager dan in dezelfde periode van het vorige jaar, vooral als gevolg van hogere geplande kapitaalinvesteringen en investeringen in werkkapitaal in verband met bedrijfsgroei; * Het interimdividend bedraagt €0,33 per gewoon aandeel, een stijging van 10% vergeleken met vorig jaar. * Op 17 augustus 2012 heeft HEINEKEN aangekondigd dat het met Fraser & Neave (F&N) een finaal bod is overeengekomen en een definitieve overeenkomst heeft getekend om F&N's totale effectieve belang in Asia Pacific Breweries Limited (APB) en de non-APB bezittingen in Asia Pacific Investments Pte Ltd (APIPL) over te nemen voor een totaal bedrag van S$5.6 miljard. Kerncijfers[1] 1e halfjaar 1e halfjaar Mutatie % Autonome groei (in miljoenen hl of euro's, 2012 2011 % tenzij anders aangegeven) ------------------------------------------------------------------------------- Groep biervolume 108,0 104,1    3,8          3,3 Totaal geconsolideerd volume   96,9   94,3    2,8          1,6 Waarvan: geconsolideerd   82,6   79,8    3,5          2,8 biervolume Heineken® volume in   14,2   13,4    6,0          6,0 premiumsegment Omzet 8.778 8.358    5,0          4,5 EBIT 1.160 1.113    4,2 EBIT (beia) 1.265 1.259    0,5        -5,5 Nettowinst Heineken Holding    392    303    30 N.V. Nettowinst (beia)    705    694    1,6        -4,0 Vrije operationele kasstroom    345    779   -56 Netto schuldpositie/EBITDA   2,2x   2,1x (beia)[2] Verwaterde winst per gewoon   1,36   1,05 29,5 aandeel Heineken Holding N.V. ontplooit geen andere activiteiten dan het deelnemen in Heineken N.V. en het daaraan gekoppelde bestuur dan wel toezicht alsmede het verlenen van diensten ten behoeve van Heineken N.V. VERWACHTING VOOR HET GEHELE JAAR 2012[3] Omzet/volume: De verwachting van HEINEKEN blijft dat de totale omzet van de groep zal profiteren van een aanhoudend positief momentum in economieën met een hogere groei in de regio's Azië-Pacific, Afrika en het Midden-Oosten en Noord- en Zuid-Amerika. Het volume in West-Europa zal in de tweede helft van 2012 naar verwachting getemperd blijven als gevolg van de ongunstige economische omstandigheden. Wereldwijde merken: Het Heineken® merk zal naar verwachting goede prestaties in het internationale premiumsegment blijven leveren. HEINEKEN zal ook blijven investeren in de uitbreiding van haar andere wereldwijde merken: Desperados, Strongbow Gold, Amstel en Sol. Inkoopkosten: In de eerste helft van 2012 stegen de inkoopkosten per hectoliter met 6,9%. Deze lichte stijging ten opzichte van eerder aangegeven verwachte stijgingsniveau van 6% voor het hele jaar, weerspiegelt de snellere groei van landen met een hogere inflatie van de inkoopkosten en een verschuiving in de richting van duurdere wegwerpverpakkingen. HEINEKEN verwacht dat dit mix-effect in de tweede helft van het jaar zal aanhouden. Hierdoor is de huidige verwachting dat de inkoopkosten per hectoliter over het hele jaar 2012 met circa 8% zullen stijgen. Heineken verwacht deze stijging grotendeels te compenseren door een snellere groei van de omzet per hectoliter in de tweede helft van het jaar. Marketing- en verkoopkosten: HEINEKEN verwacht dat de kosten voor marketing en verkoop (beia) als percentage van de omzet circa 12,5% zullen bedragen. Total Cost Management (TCM2): Het huidige TCM2 programma heeft als doel kostenbesparingen te genereren van €500 miljoen in de periode 2012 - 2014 en is gericht op het bewerkstelligen van operationele kostenefficiënties en op het nog beter gebruikmaken van de wereldwijde schaalgrootte van HEINEKEN. Effectief belastingpercentage: Net als in 2011 zal het effectieve belastingpercentage (beia) van HEINEKEN in de tweede helft van 2012 naar verwachting lager zijn dan het percentage in de eerste helft, vooral door de impact van variaties in de mix van winsten per land. HEINEKEN verwacht nog steeds een lichte stijging van het effectieve belastingpercentage (beia) over het hele jaar 2012 (2011: 26,8%). Rentevoet: HEINEKEN verwacht nog steeds een licht hogere gemiddelde rentevoet van circa 5,5% in 2012 (2011: 5,2%). Kapitaalinvesteringen: De bruto kapitaalinvesteringen in materiële vaste activa zullen naar verwachting circa €1,2 miljard bedragen (2011: €800 miljoen). De hogere kapitaalinvesteringen in 2012 zijn een gevolg van investeringen in extra brouwcapaciteit en de vernieuwing en uitbreiding van de voorraad statiegeldflessen in markten met een hogere groei. Hierdoor verwacht HEINEKEN dat de kasconversieratio in 2012 lager dan 100% zal zijn. Nettowinst (beia): HEINEKEN verwacht dat het zwaartepunt van de operationele winst over het hele jaar in de tweede helft van het jaar zal liggen. Over het hele jaar 2012 verwacht HEINEKEN dat de nettowinst (beia) op autonome basis in grote lijnen gelijk zal blijven aan vorig jaar. Het gecombineerde effect van consolidatie en valutakoersbewegingen zal de nettowinst (beia) over het hele jaar 2012 naar verwachting met €50 miljoen doen stijgen. [1] Tenzij anders aangegeven, zijn alle vermelde groeicijfers berekend op autonome basis en hebben alle verwijzingen naar volumes betrekking op het groep biervolume. [2] Inclusief acquisities op jaarbasis (pro forma). [3] Exclusief het effect van HEINEKEN's bod op de directe en indirecte belangen van Fraser and Neave (F&N) in Asia Pacific Breweries Limited (APB) en F&N's 50% aandeel in de non-APB bezittingen in Asia Pacific Investment Pte Ltd, zoals op 17 augustus 2012 is aangekondigd. INTERIMDIVIDEND Volgens de statuten van Heineken Holding N.V. is het dividend per aandeel van Heineken Holding N.V. en Heineken N.V. gelijk. In overeenstemming met het geldende dividendbeleid stelt Heineken N.V.  het interimdividend vast op 40% van het totale dividend over het voorafgaande jaar. Derhalve wordt op 4 september 2012 een interimdividend uitgekeerd van €0,33 per aandeel van €1,60 nominaal. Zowel de gewone aandelen Heineken Holding N.V. als de aandelen Heineken N.V. worden ex-dividend genoteerd op 24 augustus 2012. BELEGGERSAGENDA HEINEKEN HOLDING N.V. Update derde kwartaal 2012 24 oktober 2012 Financial Markets Conference in Lagos, 13-14 november 2012 Nigeria Jaarresultaten 2012 13 februari 2013 Update eerste kwartaal 2013 24 april 2013 Jaarlijkse Algemene Vergadering van 25 april 2013 Aandeelhouders Persinformatie Beleggers- en analisteninformatie John Clarke George Toulantas Head of External Communication Director of Investor Relations E-mail: john.g.clarke@heineken.com Lucia Bergamini John-Paul Schuirink Senior Investor Relations Manager Financial Communications Manager E-mail: john-paul.schuirink@heineken.com E-mail: investors@heineken.com Tel: 020-5239355 Tel: 020-5239590 Noot voor de redactie: HEINEKEN is een trotse, onafhankelijke, internationale brouwer die ernaar streeft de consument overal ter wereld te verrassen en te inspireren met haar merken en producten. Het Heineken(®) merk, genoemd naar de familie die het bedrijf heeft opgericht, is in vrijwel alle landen ter wereld verkrijgbaar en geldt wereldwijd als het meest waardevolle premiumbiermerk. HEINEKEN streeft ernaar 's werelds meest prominente merkenportfolio op te bouwen en de toonaangevende bierbrouwer te zijn in alle markten waarin de onderneming opereert. HEINEKEN wil met het merk Heineken(®) winnen in alle markten en met een complete merkenportfolio winnen in geselecteerde markten. HEINEKEN is in ruim 70 landen actief en beschikt over meer dan 140 brouwerijen. Het verkochte biervolume van de groep bedraagt 214 miljoen hectoliter. Qua volume is HEINEKEN de grootste brouwer van Europa en de derde brouwer wereldwijd. HEINEKEN streeft naar een verantwoorde marketing en consumptie van haar meer dan 200 internationale premiummerken, regionale en lokale merken, speciaalbieren en ciders. Tot de merkenportfolio behoren Amstel, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Heineken, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate en Zywiec. Belangrijke merken van HEINEKEN's joint ventures zijn ondermeer Cristal, Kingfisher, Tiger en Anchor. In 2011 bedroeg de totale omzet €17,1 miljard en was de EBIT (beia) €2,7 miljard. Bij HEINEKEN werken circa 70,000 mensen. De aandelen Heineken N.V. en Heineken Holding N.V. worden verhandeld op Euronext Amsterdam. De aandelenkoersen kunnen op Bloomberg worden opgevraagd onder de fondscodes HEIA NA en HEIO NA en op Reuters Equities 2000 Service onder HEIN.AS en HEIO.AS. Actuele informatie is beschikbaar op de website van HEINEKEN: www.theHEINEKENcompany.com. Voorbehoud: Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken die betrekking hebben op de financiële positie en de resultaten van HEINEKEN. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel afwijken van de resultaten die worden genoemd in de toekomstgerichte uitspraken. Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die HEINEKEN niet onder controle heeft en/of niet nauwkeurig kan inschatten, zoals bijvoorbeeld toekomstige marktontwikkelingen en ontwikkelingen in de economie, het handelen van andere marktspelers, veranderingen in consumentenvoorkeuren, het vermogen om overgenomen bedrijven succesvol te integreren en de verwachte synergieën te realiseren, de kosten van grondstoffen, schommelingen in rentevoeten en wisselkoersen, veranderingen in belastingtarieven, wijzigingen in de wetgeving, pensioenkosten, het handelen van regulerende instanties en het weer. Deze en andere risicofactoren worden gedetailleerd beschreven in de door HEINEKEN gepubliceerde jaarverslagen. U wordt aangeraden niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend relevant zijn op de publicatiedatum van dit persbericht. HEINEKEN is geenszins verplicht om herzieningen van deze toekomstgerichte uitspraken te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of gewijzigde omstandigheden na dato. Schattingen van marktaandelen in dit persbericht zijn gebaseerd op externe bronnen, zoals gespecialiseerde onderzoeksbureaus, in combinatie met ramingen door het management van HEINEKEN. Heineken Holding N.V. First Half 2012 Results, 22 August 2012: http://hugin.info/136154/R/1635420/525345.pdf Heineken Holding N.V. H1 2012 volledige Engelse persbericht: http://hugin.info/136154/R/1635420/525358.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: HEINEKEN Holding NV via Thomson Reuters ONE [HUG#1635420]