KBC Groep : Meldingen in het kader van de transparantiewetgeving m.b.t. kennisgevingen KBC Groep

Persbericht - Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* 10 januari 2013 Nieuwe kennisgevingen ontvangen door KBC Groep NV In het kader van de transparantiewetgeving m.b.t. kennisgevingen meldt KBC Groep NV dat zij van de volgende aandeelhouder een kennisgeving heeft ontvangen: +--------------+---------------------+-------------+---------------------------+ |Kennisgeving |Bijzonderheden |Kennisgeving |Aantal gewone % van totale| |ontvangen van.| |betreft de|aandelen stemrechten| | | |situatie op: |KBC Groep in (op 6 | | | | |handen van de december| | | | |betreffende 2012)| | | | |aandeelhouder | | | | |(op 6 december | | | | |2012) | +--------------+---------------------+-------------+---------------------------+ |BlackRock Inc.|Update van deelneming|6 december |11 026 587 3,08%| | |waardoor de |2012 | | | |rapporteringsdrempel | | | | |wordt overschreden | | | | |(>3%) | | | | |  | | | | |De berekeningsbasis | | | | |is  gebaseerd op het | | | | |totaal aantal KBC- | | | | |aandelen vóór de op | | | | |10 december 2012 | | | | |aangekondigde | | | | |kapitaalverhoging | | | | |(totaal aantal KBC- | | | | |aandelen bedroeg toen| | | | | | | | | |357 980 313, in | | | | |plaats van de huidige| | | | |416 967 355) | | | +--------------+---------------------+-------------+---------------------------+ De betrokken kennisgevingen vindt u op de website www.kbc.com/investor relations, onder Aandeelhoudersstructuur. * Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. Meldingen_ikv_transp_wetgeving_10_jan_2013_nl: http://hugin.info/133947/R/1669292/542295.pdf This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: KBC Groep via Thomson Reuters ONE [HUG#1669292]