Aanvang inkoopprogramma eigen aandelen Nutreco op 8 februari 2013

Nutreco start op 8 februari 2013 met het inkopen van 700.000 eigen aandelen voor circa €45 miljoen. Het inkoopprogramma wordt uitgevoerd ten behoeve van toekomstige stockdividenden en aandelenplannen voor werknemers. Bovengenoemd inkoopprogramma zal worden uitgevoerd conform het mandaat zoals verleend tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 27 maart 2012. Binnen de limieten die daarbij gesteld zijn, zal de maximumprijs die betaald zal worden voor de aandelen Nutreco gelijk zijn aan 110% van de gemiddelde slotkoers over de vijf voorafgaande handelsdagen op de Euronext Amsterdam by NYSE Euronext. Het inkoopprogramma zal uiterlijk eindigen op 28 maart 2013, tenzij het maximum aantal van 700.000 aandelen reeds eerder is ingekocht. In dat geval zal het inkoopprogramma eindigen op de datum waarop dit maximum is bereikt en zal de vervroegde beëindiging onverwijld gepubliceerd worden. Nutreco heeft de uitvoering van het inkoopprogramma aan ING Corporate Finance gemandateerd. ING Corporate Finance neemt haar handelsbeslissingen met betrekking tot het aantal aandelen en het tijdstip van de transacties onafhankelijk van Nutreco. Dit betekent dat het inkoopprogramma kan worden voortgezet gedurende gesloten perioden. Nutreco zal wekelijks over de voortgang van het inkoopprogramma informeren door middel van persberichten. EINDE PERSBERICHT Nutreco Nutreco heeft een leidende positie in de wereld van diervoeding en visvoer. Onze geavanceerde voeroplossingen zijn de basis voor miljoenen consumenten in de wereld. Kwaliteit, innovatie en duurzaamheid zijn verweven in onze bedrijfscultuur. Nutreco beschikt over een rijke historie van ruim 100 jaar kennis en ervaring, een solide fundament voor de toekomst. De onderneming heeft circa 10.000 medewerkers in 30 landen en verkoopt haar producten in 80 landen. Nutreco is genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs in Amsterdam en had in 2012 een jaaromzet van circa €5,2 miljard. www.nutreco.com Meer informatie: Jurgen Pullens, Director Investor Relations Telephone:           +31 (0)33 422 6134 Mobile:                   +31 (0)6 51599483 E-mail:                   jurgen.pullens@nutreco.com This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Nutreco via Thomson Reuters ONE [HUG#1676556]