Thunderbird Resorts Inc.: Jaarverslag 2012 ingediend; Omzetrapport van maart 2013

Thunderbird Resorts Inc. / Thunderbird Resorts Inc.: Jaarverslag 2012 ingediend; Omzetrapport van maart 2013 . Processed and transmitted by Thomson Reuters ONE. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwired - April 19, 2013) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird") (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) is verheugd aan te kondigen dat het Jaarverslag van 2012 en de Gecontroleerde Geconsolideerde Jaarrekening zijn ingediend bij de NYSE Euronext ("Euronext Amsterdam") en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten ("AFM"). Als Aangewezen Buitenlandse Emittent met betrekking tot de Canadese effectenwetgeving wordt het jaarverslag beoogd te voldoen aan de regels en voorschriften uiteengezet door de AFM en Euronext Amsterdam. Engelse exemplaren van het jaarverslag zullen gratis beschikbaar zijn bij het kantoor van de Groep in Panama en bij de kantoren van onze lokale uitbetalende instantie ING Bank N.V., van Heenvlietlaan 220, 1083 CN Amsterdam, Nederland (tel: +31 20 7979 398, fax: +31 20 7979 607, e-mail: iss.pas@mail.ing.nl) en ze zijn beschikbaar op de website van de Groep via www.thunderbirdresorts.com. Exemplaren zijn tevens beschikbaar bij SEDAR via www.SEDAR.com en op de Euronext Amsterdam via www.euronext.com. Thunderbird is tevens verplicht een Jaarlijks Document in te dienen met links naar alle documenten die het afgelopen jaar zijn verspreid onder de aandeelhouders. Dit Jaarlijks Document kan geraadpleegd worden op onze website via www.thunderbirdresorts.com. OMZETRAPPORT VAN MAART 2013 Het bedrijf rapporteert de volgende omzet over maart 2013. Ga voor een meer gedetailleerde analyse van de omzet van maart 2013 naar www.thunderbirdresorts.com en klik op de startpagina onder "News and Press Releases" op "Maart 2013 Revenue Report- Analysis". --------------------------------------------------------- Thunderbird Resorts Inc. -Groepsbrede omzet- resultaten per land     Per jaar (niet-gecontroleerd, Maart Maart Stijging/ in miljoenen) 2013(2) 2012 daling --------------------------------------------------------- Filippijnen 4,26 4,74 -10,13% Peru(1) 2,41 2,31 4,33% Costa Rica 1,43 1,59 -10,06% Nicaragua 1,23 1,03 19,42% --------------------------------------------------------- Totale geconsolideerde Bedrijfsomzet 9,33 9,67 -3,52% --------------------------------------------------------- (1) De hotelomzet van 2013 en 2012 bestaat alleen uit de omzet van het Fiesta Hotel plus de beheerskosten van het Thunderbird Hotel - Pardo, Thunderbird Hotel - Carrera en Thunderbird Hotel - El Pueblo. (2) Vanaf 1 januari 2013 heeft IFRS 11 de manier veranderd waarop verantwoording moet worden afgelegd over joint ventures, waarbij proportionele consolidatie niet langer is toegestaan en de vermogensmutatiemethode op alle joint ventures moet worden toegepast. Tot nader order, voor het gemak van de lezer en voor illustratieve doeleinden van dit maandelijkse omzetrapport, heeft de Groep ervoor gekozen om de proportionele omzet van de Costa Ricaanse joint venture te blijven tonen, wat kan afwijken van de manier waarop de Groep verantwoording zal afleggen over dezelfde omzet in onze tussentijdse en jaarlijkse gecontroleerde financiële overzichten. OVER HET BEDRIJF Wij zijn een internationale aanbieder van merkdiensten voor casino en horeca, gericht op de markten in Azië en Latijns-Amerika. Het is onze missie om "buitengewone ervaringen te creëren voor onze gasten." Aanvullende informatie over de Groep is beschikbaar op de website www.thunderbirdresorts.com. Waarschuwing: Het jaarverslag, waar in dit bericht naar wordt verwezen, bevat bepaalde vooruitziende uitspraken in de zin van de effectenwetgeving en regelgeving van uiteenlopende internationale, federale en staatkundige rechtsgebieden. Alle uitspraken, naast constateringen van historische feiten, die in het jaarverslag zijn opgenomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot verklaringen met betrekking tot potentiële inkomsten, toekomstplannen en doelstellingen van Thunderbird, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Er kunnen geen garanties gegeven worden dat dergelijke uitspraken accuraat zijn en werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten in dergelijke uitspraken. Belangrijke factoren die ervoor kunnen zorgen dat werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van Thunderbird's vooruitziende uitspraken omvatten concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in regelgevende structuren en algemene risico's verbonden aan de zakenwereld, welke allemaal zijn vermeld onder de rubriek "Risicofactoren" en elders in documenten van Thunderbird die van tijd tot tijd worden ingediend bij de NYSE Euronext Amsterdam en andere regelgevende instanties. In het jaarverslag zijn bepaalde "niet-IFRS financiële maatregelen" opgenomen. Dit zijn maatregelen van de historische of geschatte toekomstige prestaties van Thunderbird, die verschillen van de maatregelen berekend en gepresenteerd in overeenstemming met IFRS, in de zin van toepasselijke voorschriften van Euronext Amsterdam, die nuttig zijn voor investeerders. Deze maatregelen zijn: (i) Eigendom EBITDA bestaat uit inkomsten uit activiteiten voor afschrijvingen en amortisatie, afboekingen, reserves en recuperaties, kosten van projectontwikkeling, bedrijfsuitgaven, honoraria van bedrijfsmanagement, fusie- en integratiekosten, inkomsten/(verliezen) op belangen in niet-geconsolideerde filialen en amortisatie van immaterieel goed. Eigendom EBITDA is een aanvullende financiële maatregel die we gebruiken om onze nationale activiteiten te evalueren. (ii) Het aangepaste EBITDA vertegenwoordigt de netto verdiensten vóór rentelast, inkomstenbelastingen, afschrijving en amortisatie, aandelenwinst van dochterondernemingen, minderheidsbelangen, ontwikkelingskosten en winst op herfinanciering en stopgezette activiteiten. Het aangepaste EBITDA is een aanvullende financiële maatregel die we gebruiken om onze algemene activiteiten te evalueren. Eigendom EBITDA en aangepaste EBITDA zijn aanvullende financiële maatregelen die zowel door het management als bedrijfanalisten worden gebruikt om onze activiteiten te evalueren. Echter, eigendom en Aangepaste EBITDA mogen niet worden beschouwd als een alternatief voor inkomsten uit activiteiten (als indicatie van de prestaties van onze activiteiten) of voor cash flow uit activiteiten (als een liquiditeitsmaatregel), zoals bepaald in overeenstemming met de algemeen aanvaarde afspraken, regels en procedures voor de financiële rapportage en verslaglegging. Contact Information Contacten: Thunderbird Resorts Inc. Peter LeSar Chief Financial Officer (507) 223-1234 plesar@thunderbirdresorts.com www.thunderbirdresorts.com This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Thunderbird Resorts Inc. via Thomson Reuters ONE [HUG#1695028]