Heijmans: Dividendherziening van preferente aandelen

Heijmans heeft met de preferente aandeelhouders van Heijmans N.V., te weten Beleggingsfonds de Zonnewijser, Delta Lloyd Levensverzekering en Van Lanschot Participaties, overeenstemming bereikt over de dividendherziening per 1 januari 2014. Het dividend voor de komende vijf jaar is vastgesteld op 7,90%. Het betreft cumulatief preferente financieringsaandelen B, met een nominale waarde van € 0,21. De afgelopen vijf jaar was het dividend 7,25%. De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedkeuring verleent voor de daarvoor benodigde wijziging van de statuten van de Vennootschap. Deze vindt plaats op 16 april aanstaande. De volgende dividendherzieningsdatum voor de cumulatief preferente aandelen is 1 januari 2019. Het uitstaande kapitaal vanuit deze cumulatief preferente financieringsaandelen bedraagt op dit moment € 66 mln. Vanuit ons streven naar een verdere optimalisatie van de vermogensstructuur is Heijmans voornemens het uitstaande bedrag op deze aandelen terug te brengen met circa 40%. Dit zal de komende jaren gebeuren op dusdanige wijze dat de solide vermogenspositie niet materieel wordt aangetast. Over Heijmans Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten vastgoed, woningbouw, utiliteit, wegen en civiel combineert. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland. Door te sturen op kwaliteitsverbetering, integrale projecten, duurzaamheid en winstgevendheid realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met ruim 7.400 medewerkers en in 2013 € 2.1 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl. This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Heijmans NV via GlobeNewswire [HUG#1768741]