Publicering av Melker Schörling ABs årsredovisning 2015

Melker Schörling ABs årsredovisning för 2015 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.melkerschorlingab.se. Årsredovisningen distribueras inom kort per post till dem som har efterfrågat en tryckt version. Beställning av årsredovisningen kan göras per post, e-mail eller telefon genom kontaktinformationen enligt nedan.

Kontaktinformation:
Melker Schörling AB
Birger Jarlsgatan 13, 4 tr
SE-111 45 Stockholm
E-mail: ir@melkerschorlingab.se 
Telefon: 08-407 36 60

Årsredovisning 2015This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Melker Schörling AB via GlobeNewswire

HUG#2004811