Ericsson annonserar förändringar i koncernledningen

  • Nya medlemmar i koncernledningen och nya regionschefer från och med den 1 juli 2016
  • Förändringar följer ny organisationsstruktur

Ericsson meddelar idag en rad olika organisations- och strukturförändringar i syfte att stärka genomförandet av strategin för att driva tillväxt och lönsamhet. Som en följd av detta kommer Ericssons koncernledning att bestå av följande medlemmar från den 1 juli, 2016:

Hans Vestberg , Verkställande direktör och koncernchef (sedan 2010)

Jan Frykhammar , Vice verkställande direktör, finansdirektör samt chef för koncernfunktionen Finance & Common Functions. Frykhammar är för närvarande vice verkställande direktör, finansdirektör samt chef för koncernfunktionen Finance (sedan 2009)

Arun Bansal , Senior Vice President och chef för affärsenheten Network Products. Bansal är för närvarande chef för affärsenheten Radio (since 2014) - ny medlem i koncernledningen

Per Borgklint , Senior Vice President, Chief Innovation Officer och chef för affärsenheten Media. Borgklint är för närvarande Senior Vice President och chef för affärsenheten Support Solutions (sedan 2011)

Bina Chaurasia , Senior Vice President, personaldirektör och chef för koncernfunktionen Human Resources (sedan 2010)

Ulf Ewaldsson , Senior Vice President, Chief Technology Officer och chef för koncernfunktionen Technology (sedan 2012)

Niklas Heuveldop , Senior Vice President, Chief Customer Officer och chef för koncernfunktionen Sales. Heuveldop är för närvarande chef för Global Customer Unit AT&T - ny medlem i koncernledningen

Chris Houghton , Chef för regionen Nordostasien (sedan 2015) - ny medlem i koncernledningen

Fredrik Jejdling , Senior Vice President och chef för affärsenheten Network Services. Jejdling är för närvarande chef för regionen Afrika söder om Sahara (sedan 2013) - ny medlem i koncernledningen

Anders Lindblad , Senior Vice President och chef för affärsenheten IT & Cloud Products. Lindblad är för närvarande chef för affärsenheten Cloud & IP (sedan 2014) - ny medlem i koncernledningen

Nina Macpherson , Senior Vice President, chefsjurist och chef för koncernfunktionen Legal Affairs (sedan 2011)

Helena Norrman , Senior Vice President, marknads- och kommunikationsdirektör och chef för koncernfunktionen Marketing and Communications (sedan 2014)

Jean-Philippe Poirault , Senior Vice President och chef för affärsenheten IT & Cloud Services. Poirault är för närvarande chef för konsulttjänster och systemintegration - ny medlem i koncernledningen

Rima Qureshi , Senior Vice President, chef för regionen Nordamerika och strategichef. Qureshi är för närvarande Senior Vice President, strategichef, chef för koncernfunktionen Strategy och chef för M&A (sedan 2014)

Charlotta Sund , Senior Vice President och chef för Customer Group Industry & Society. Sund är för närvarande chef för regionen Nordeuropa och Centralasien (sedan 2014) - ny medlem i koncernledningen

Elaine Weidman-Grunewald , chef för koncernfunktionen hållbarhet och ansvarsfullt företagande - ny medlem i koncernledningen

Utöver dessa förändringar i koncernledningen meddelar Ericsson idag även följande utnämningar från och med den 1 juli 2016: 

Peter Laurin , chef för regionen Nordeuropa och Centralasien. Laurin är för närvarande chef för Global Customer Unit Vodafone

Jean-Claude Geha , chef för regionen Afrika söder om Sahara. Geha är för närvarande chef för Business Line Managed Services

Gustav Brismark , Chief Intellectual Property Officer och chef för IPR & Licensing. Brismark är för närvarande Vice President, Patent Strategy and Portfolio

Hans Vestberg, VD och koncernchef säger: "När vi nu går in i en ny fas i utvecklingen av företaget vill jag ta tillfället i akt att särskilt uppmärksamma och tacka de som nu lämnar koncernledningen. De har bidragit starkt till uppbyggnaden av vår ledande marknadsposition och till att sätta oss på vår nuvarande förändringsväg."

Följande individer kommer att lämna koncernledningen den 1 juli 2016:

Magnus Mandersson , Vice verkställande direktör (sedan 2011) och chef för segmentet och affärsenheten Global Services (sedan 2010). Från den 1 juli 2016 kommer Mandersson att vara chef för segmentet Global Services, vice verkställande direktör och rådgivare till VD.

Jan Wäreby, Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales (sedan 2014). Wäreby kommer att gå i pension från Ericsson den 30 november 2016.

Anders Thulin, Senior Vice President, Chief Information Officer och chef för koncernfunktionen Business Excellence och Common Functions (sedan 2013). Thulin lämnar Ericsson den 1 juli 2016, för nya uppdrag utanför företaget.

Angel Ruiz , chef för regionen Nordamerika (sedan 2010). Ruiz kommer att fortsätta inom företaget i rollen som ordförande för regionerna Nord- och Latinamerika

Mats H. Olsson, Senior Vice President och chef för Ericsson Asia-Pacific (sedan 2013). Olsson kommer att lämna Ericsson den 1 juli 2016.

Information till redaktionen

Information om de nuvarande medlemmarna i koncernledningen finns här: www.ericsson.com/thecompany/corporate_governance/company_management

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från   www.ericsson.com/press

Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället - och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid.

Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur - särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar - möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Med ungefär 115 000 anställda och med kunder i 180 länder kombinerar vi globala skalfördelar med ledarskap inom teknik och tjänster. Vi underhåller nät för operatörer som tillsammans har fler än 2,5 miljarder användare. 40% av all mobiltrafik i världen går genom nät som Ericsson levererat. Våra investeringar inom forskning och utveckling säkerställer att våra lösningar - och våra kunder - förblir ledande.

Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 var koncernens försäljning 246.9 miljarder kronor. Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA

Ericsson Corporate Communications
Telefon: +46 10 719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

Ericsson Investor Relations
Telefon: +46 10 719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2016, kl. 07:30.

Ericsson annonserar förändringar i koncernledningenThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Ericsson via GlobeNewswire

HUG#2005404