Sobi publicerar årsredovisning för 2015

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi(TM)) publicerade idag sin årsredovisning för 2015 med titeln "Ett nytt kapitel i vår historia". Den integrerade rapporten sammanfattar verksamhetens utveckling och finansiella händelser under 2015 och ger en djupare förståelse av företagets strategiska agenda och dess patientcentrerade innovationsmodell.

Årsredovisningen för 2015 är tillgänglig både i tryck och i en interaktiv responsiv digital version som möjliggör läsning även på mobila enheter. Nyheter med den digitala versionen innefattar också nerladdningsbara pdf:er av rapporten och Excel-filer av de finansiella resultaten, samt videokommentarer från vd Geoffrey McDonough och intressenter.

Sobis vd och ordförande Geoffrey McDonough skrev i sitt brev till aktieägarna: "Ett pionjärföretag som verkar för patienter med sällsynta sjukdomar bör ha en liten, flexibel organisation, som förmår sätta människan i centrum och som kan fortsätta att vara lyhörd för hur förutsättningarna förändras vad gäller patienternas och samhällets behov liksom den vetenskapliga utvecklingen. Vi började vår förändringsresa fem år sedan och under denna period har Sobis börsvärde ökat mer än sjufalt."

---

För att läsa och ladda ner rapporten på svenska, vänligen följ denna länk.
För att läsa och ladda ner rapporten på engelska, vänligen följ denna länk .
För att beställa en tryckt kopia, vänligen skicka epost till communications@sobi.com

Om Sobi (TM)
Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj specialist- och särläkemedel i Europa, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2015 till 3,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 700. Aktien (STO:SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com .

För ytterligare information kontakta

Media relationsInvestor relations
Oskar Bosson, Head of CommunicationsJörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
+46 70 410 71 80+1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135
oskar.bosson@sobi.com jorgen.winroth@sobi.com

Sobi lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016, klockan 07:45.

Sobi_AR2015_SVEThis announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) via GlobeNewswire

HUG#2007115